20-21.11.2012, Białystok: Kongres Polski Wschodniej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

IMG 1246m

W dniach 20-21 listopada 2012 w Białymstoku odbył się 1. Kongres Polski Wschodniej, w którym udział wzięli wybitni specjaliści, eksperci ze świata polityki, biznesu, przedstawiciele samorządów, klastrów oraz elita towarzyska i naukowa 5 województw Polski Wschodniej.

Ponad 400. zaproszonych gości debatowało nad znaczeniem klastrów jako siły napędowej wspierającej rozwój innowacji i przedsiębiorczości w regionie.

Największą i najbardziej znaczącą wartością 1. Kongresu jest to, że różne środowiska usiadły przy jednym stole. Instytucje klastrowe, przedsiębiorstwa, agencje rozwoju regionalnego, parki naukowo-technologiczne, władze samorządowe. Dzięki temu mogliśmy wypracować wspólne zdanie i dzięki temu nasz jeden, wspólny głos jest bardziej słyszalny w walce o przedsiębiorczość podlaskich przedsiębiorców – ocenia Wydarzenie Tomasz Kozłowski – koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Wschodniego Klastra Budowlanego, Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej, organizator Kongresu.

IMG 1253m

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby zarówno program kongresu, jak również odbywające się niezależne seminaria specjalistyczne oraz spotkania były na jak najwyższym poziomie. Kongres pokazał jak ważna jest kooperacja i połączenie wysiłków na rzecz wypracowania sieci wzajemnych powiązań między trzema filarami: biznesem, nauką i administracją. To bardzo ważne wyzwanie stojące przed przedsiębiorcami. Zmiana myślenia z doraźnego na długoterminowe powinna przełożyć się na jeszcze większe pogłębienie współpracy między firmami zrzeszonymi w klastrach, przy jednoczesnej konkurencji oraz wymianie wiedzy i doświadczenia. Jest to istotny wniosek z obrad kongresowych. Czerpanie z już istniejących przykładów ze świata, wskazuje jednoznacznie na duży potencjał i siłę, jakimi charakteryzują się inicjatywy klastrowe.

IMG 1880m
Jednym ze znaczących akcentów kongresu było podpisanie listu intencyjnego powołania Związku Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej” – inicjatywy inaugurującej zjednoczenie 17 klastrów w celu jeszcze silniejszej reprezentacji swoich interesów w relacjach z władzami administracyjnymi i samorządem. Jak słusznie zauważyli sygnatariusze listu, najważniejsza jest obecność wszystkich reprezentantów z województw Polski Wschodniej, by jeden, wspólny głos liczył się w walce o przedsiębiorczość.

IMG 1677m
„Bardzo pozytywnie odbieram to co się dzisiaj tu wydarzyło, zresztą ogromne zainteresowanie, proszę zwrócić uwagę, tutaj w Kongresie uczestniczy ponad czterysta osób reprezentujących środowiska biznesu i administracji, bardzo mocna reprezentacja na czele z prezydentem Białegostoku, ale też reprezentacja prezydentów innych miast, burmistrzów, przedstawicieli świata nauki, biznesu, to robi ogromne wrażenie, jak wiele tutaj jest pozytywnej energii” – tak podsumował 1. Kongres Polski Wschodniej Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej”, prezes Grupy Bumar.
Największym znaczeniem, a zarazem – już teraz możemy powiedzieć, zrealizowanym celem - było spotkanie wielu środowisk, które rozpoczęły potrzebny dialog w celu wypracowania wspólnego zdania w kontekście znalezienia sposobów i form regionalnych i międzyregionalnych więzi gospodarczych.
IMG 2330m
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Marszałkowie Województw: Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego, Wojewodowie: Podlaski, Podkarpacki, Warmińsko-Mazurski, Prezydenci Miast: Białegostoku, Rzeszowa, Kielc, Przemyśla, Łomży, Suwałk i Olsztyna oraz Burmistrzowie Grajewa i Augustowa. W gronie Patronów Kongresu znalazły się również instytucje biznesowe, agencje, parki oraz media.
Kongres był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji na stronie: www.kongrespolskiwschodniej.pl

logotypy
Kongres współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego