20 GW energii odnawialnej w Polsce już w zasięgu ręki – dominuje fotowoltaika

Początkiem maja 2022 r. fotowoltaika w Polsce przekroczyła 10 GW mocy zainstalowanej. Do końca maja 2021 r. skumulowana moc fotowoltaiki wynosiła już ponad 10,2 GW. Oznacza to, że w maju w Polsce przybyło 223 MW nowych instalacji fotowoltaicznych. Jaka część z nich to domowe mikroinstalacje?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

Fotowoltaika

Agencja Rynku Energii (ARE) w swojej najnowszej informacji statystycznej o energii elektrycznej wskazuje, że na koniec maja 2022 roku łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł wytwórczych w Polsce wyniosła niemal 57,8 GW. Skumulowana moc wszystkich źródeł w Polsce wzrosła na przestrzeni maja 2022 rok o ponad 278 MW. 80 proc. tej liczby (223 MW) stanowią elektrownie słoneczne, które odpowiadają za główny wzrost mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym.

Zbliżamy się do 20 GW OZE

Pod koniec maja 2022 r. moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii sięgnęła już poziomu 19,72 GW. Miesiąc wcześniej było to 19,34 GW, co oznacza wzrost o 373,5 MW w ciągu miesiąca. Źródłem OZE o największej mocy jest fotowoltaika, której moc na koniec maja wyniosła ponad 10 222 MW. Moc fotowoltaiki wzrosła o 105 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 r. Na drugim miejscu uplasowała się energetyka wiatrowa z mocą elektryczną zainstalowaną wynoszącą ponad 7 277 MW (wzrost o 11,8 proc. względem maja 2022 r.). Niezmiennie trzecie miejsce w polskim systemie elektroenergetycznym zajmują elektrownie wodne. Ich moc to dokładnie 978 MW - w ciągu miesiąca przybyło zaledwie 400 kW mocy elektrowni wodnych. W ciągu roku moc elektrowni wodnych wzrosła o 0,2 proc. Tak jak w poprzednich miesiącach, w przypadku energetyki wiatrowej i wodnej moc zainstalowana nie uległa znacznej zmianie w ciągu roku.

Typ elektrowniMaj 2021Maj 2022Wzrost/spadek r/r
Fotowoltaika4 978,7 [MW]10 221,6 [MW]105,3 [%]
Elektrownie wiatrowe6 509,7 [MW]7 276,5 [MW]11,8 [%]
Elektrownie wodne975,6 [MW]978,0 [MW]0,2 [%]
Elektrownie cieplne konwencjonalne37 119,1 [MW]36 660,7 [MW]-1,2 [%]
Moc elektryczna zainstalowana - stan na koniec maja 2021 i koniec maja 2022 roku.
Źródło: Agencja Rynku Energii (ARE).

Ile energii wyprodukowała fotowoltaika w maju?

Wszystkie źródła wytwórcze w Polsce w maju 2022 r. wyprodukowały w sumie 14 319,5 GWh. Względem maja 2021 produkcja energii elektrycznej w Polsce była o 5,7 proc. wyższa. OZE zapewniły w sumie 3 311,7 GWh, co stanowi około 23 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w maju 2022 r. Najwięcej energii spośród źródeł OZE zapewniły elektrownie wiatrowe (1 411,8 GWh). Drugie miejsce zajęła fotowoltaika (1 047,1 GWh). W tym sektorze energetyki w maju 2022 r. obserwujemy największy wzrost względem ubiegłego roku. W maju 2022 r. produkcja energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych wzrosła o 117,7 proc. względem maja 2021 r.

Typ elektrowniMaj 2021Maj 2022Wzrost/spadek r/r
Fotowoltaika481,1 [GWh]1 047,1 [GWh]117,7 [%]
Elektrownie wiatrowe1 446,2 [GWh]1 411,8 [GWh]-2,4 [%]
Elektrownie cieplne konwencjonalne10 652,0 [GWh]10 938,9 [GWh]2,7 [%]
Produkcja energii elektrycznej w maju 2021 i maju 2022.
Źródło: Agencja Rynku Energii (ARE).

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

Główną siłę sektora fotowoltaicznego w Polsce stanowią mikroinstalacje prosumenckie. Segment ten odpowiada za dynamiczny wzrost energetyki słonecznej. Od początku roku widoczne było przyśpieszenie instalacji nowych mikroinstalacji PV. Zjawisko to ma związek z likwidacją systemu opustów na rzecz net-billingu.

Zgodnie z danymi ARE, na koniec maja 2022 roku w Polsce było 1 083 900 prosumentów OZE. Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji prosumenckich wyniosła 7 800 MW. Niemal 100 proc. tych instalacji stanowią mikroinstalacje fotowoltaiczne. W Polsce na koniec maja 2022 pracowało 1 083 625 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 7 797,36 MW. Moc fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce stanowi prawie 76 proc. całej mocy zainstalowanej w energetyce słonecznej.

Warto również zwrócić uwagę na wzrost w sektorze mikroinstalacji prosumenckich. Pod koniec maja 2021 roku liczba mikroinstalacji PV wynosiła prawie 568 tys. Z kolei pod koniec maja 2022 pracowało już o prawie 1 mln 84 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Oznacza to imponujący 110 proc. wzrost.

Prosumenci energii odnawialnejLiczba jednostek pod koniec maja 2021Liczba jednostek pod koniec maja 2022Moc zainstalowana pod koniec maja 2021Moc zainstalowana pod koniec maja 2022
Mikroinstalacje PV567 702 [szt.]1 083 625 [szt.]3 710,03 [MW]7 797,36 [MW]
Podstawowe informacje o prosumentach energii odnawialnej - fotowoltaika.
Źródło: Agencja Rynku Energii (ARE).

Energia elektryczna z OZE

W maju 2022 r. domowe instalacje słoneczne wprowadziły do sieci 735,4 GWh energii elektrycznej, co stanowi 5,1 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce w maju 2022 r. Energia elektryczna wyprodukowana przez wszystkie instalacje PV stanowiła 7,3 proc. całej energii wyprodukowanej w maju 2022 r. W maju 2022 r. wszystkie instalacje OZE był odpowiedzialne za 23 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w maju tego roku (3 312 GWh z 14 320 GWh).

Źródło: Agencja Rynku Energii (ARE).

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA