Z powodu 20 lat obowiązywania w Polsce ustawy Prawo energetyczne, Urząd Regulacji Energetyki oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej zorganizowali konferencję „20 lat ustawy Prawo energetyczne”. Międzynarodowa konferencja odbyła się wczoraj, 12 kwietnia 2017 roku i miała charakter naukowy.

Wśród prelegentów Panelu Inauguracyjnego znaleźli się obecny oraz poprzedni prezesi URE: Maciej Bando, Marek Woszczyk, dr hab. Mariusz Swora oraz pierwszy i najdłuższej piastujący urząd Prezesa – dr Leszek Juchniewicz. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń i poglądów związanych z energetyką i rolą, jaką ma do odegrania krajowy regulator w zrównoważonym rozwoju gospodarczym Polski.

Gośćmi Konferencji byli także Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Zdaniem Pełnomocnika powołany do życia ustawą z 1997 r. Urząd Regulacji Energetyki z jednej strony jest elementem potrzebnym dla regulacji dużej części życia gospodarczego w kraju, ale z drugiej narzędziem, które powinno służyć interesom Polski na zewnątrz.

Ustawa Prawo energetyczne zastąpiła i uporządkowała wcześniejsze regulacje. Stała się prawnym fundamentem funkcjonowania sektora– powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji.

W trakcie wydarzenia minister wręczył też odznaki honorowe „Za Zasługi dla Energetyki” zasłużonym pracownikom URE.

Minister Krzysztof Tchórzewski podczas wyróżniania pracowników URE (Źródło: Ministerstwo Energii)

O polskiej energetyce dyskutowali urzędnicy, naukowcy i eksperci. Uczestnicy podsumowali 20 lat funkcjonowania ustawy – Prawo energetyczne. Rozmawiali min. o równoważeniu interesów uczestników rynku energii, koordynacji polityki państwa w tym obszarze oraz regulacjach prawnych.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne to polska ustawa, która reguluje całokształt spraw związanych z energetyczną polityką państwa.

Prawo energetyczne odpowiedzialne jest za zasady dostarczania paliw i energii, zasady polityki energetycznej państwa, kompetencje i zasady działania prezesa URE, przepisy o koncesjach, taryfach energetycznych, urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji.

Obecnie jest to najważniejszy akt prawny w temacie energetyki, ale nie jest ona pierwszym tego typu dokumentem.

Przed ustawą Prawo energetyczne, funkcjonowania ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o gospodarce energetycznej. Dokument ten regulował stosunki na rynku energii i paliw w gospodarce nakazowo rozdzielczej.

Obecny dokument był wielokrotnie nowelizowany. Większych nowelizacji było około 6, a ostatnia weszła w życie 12 lutego 2015 roku.

Źródło: URE, Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia