Już od początku największego w Polsce programu Czyste Powietrze (103 mld zł w budżecie) Polski Alarm Smogowy monitoruje postępy jego realizacji. Z monitoringu wynika, że stare kotły na węgiel i drewno wymieniane są przede wszystkim na kotły gazowe (43 proc. wniosków w kwietniu 2021 r.). Na drugim miejscu uplasowały się pompy ciepła (20 proc.), a kolejnych: kotły na biomasę (19 proc.) i na węgiel (15 proc.). Liderem pod względem liczby składanych wniosków jest województwo śląskie, na obszarze którego składany jest co piąty wniosek na wymianę źródła ciepła.

Andrzej Guła z PAS wskazuje, że konieczne są zmiany oraz usprawnienie obsługi beneficjentów. Do wymiany pozostało jeszcze blisko 3 mln kopciuchów w domach jednorodzinnych, więc potrzebna jest zmiana dynamiki realizacji programu, który zakończy się w 2029 r.

– Wprawdzie publikowane przez nas dane wskazują, że liczba składanych wniosków w nowej odsłonie Programu (od 15 maja 2020 r.) znacząco wzrosła, to jednak do osiągnięcia celu wciąż jest bardzo daleko. Jesteśmy już w jednej czwartej okresu funkcjonowania programu, a liczba wniosków o likwidację kopciuchów obejmuje zaledwie 6 proc. założonego przez rząd celu – komentuje Guła.

Śledź postępy programu na stronach PAS

Polski Alarm Smogowy stworzył narzędzie do śledzenia danych na temat wymiany kotłów w programie Czyste Powietrze. Na stronie PAS  jest dostępna mapa Polski z podziałem na województwa, na której można odczytać pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informacje tj. liczbę złożonych wniosków, podpisanych umów i wypłaconych dotacji. Dzięki bazie danych można sprawdzić popularność poszczególnych źródeł ciepła, czyli na jaki rodzaj ogrzewania najczęściej decydują się teraz Polacy. Mapa jest aktualizowana raz w miesiącu.

Od początku programu do końca kwietnia 2021 r. złożono w w sumie ponad 184 tys. wniosków oraz podpisano 146 tys. umów. Oznacza to, że dziennie składano średnio 194 wnioski. Wypłacono już 83 464 dotacji. Liderem wśród województw jest woj. śląskie, w którym złożono 28 239 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła.

Dziennie powinno wpływać minimum 820 wniosków

Obecnie tygodniowo składanych jest ok. 3 tys. wniosków, czyli dziennie ponad 400. Mimo to, do celu jest jeszcze daleko – aby go osiągnąć liczba składanych każdego dnia wniosków powinna przekroczyć 820. Katarzyna Siwkowska NFOŚiGW, cytowana przez GLOBEnergia.pl, informowała, że od 2021 r. wzrosła dynamika składanych wniosków. Żeby zrealizować cel programu Czyste Powietrze tygodniowo musi wpływać około 6 tys. wniosków, do czego dąży NFOŚiGW.

Na dalszy wzrost tempa likwidacji „kopciuchów” mogą mieć wpływ nowe kanały dotarcia do beneficjentów. Dziś informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że NFOŚiGW przeznaczy 11 mln zł na programy aktywnej edukacji, w ramach których lokalne podmioty będą zachęcać do udziału w programie Czyste Powietrze. Preferowane będą projekty aktywizujące lokalne podmioty np. Koła Gospodyń Wiejskich lub Ochotniczą Straż Pożarną.

Ponadto w ponad dwóch tysiącach gmin powstają lokalne punkty obsługi beneficjenta, w których obywatele będą mogli otrzymać pomoc i złożyć wniosek o dotację. Już wkrótce do Czystego Powietrza przystępuje siedem banków komercyjnych, w których będzie można uzyskać dotację i pożyczkę na wymianę starego źródła ciepła i termomodernizację domu.

Źródło: PAS/NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia