13 798 elektrycznych samochodów osobowych

Po pierwsze, jedną z najistotniejszych liczb w analizie elektromobilności w Polsce są liczby poruszających się po polskich drogach pojazdów elektrycznych.

Na koniec sierpnia 2020 roku, łącznie w Polsce zarejestrowanych było 13 798 elektrycznych pojazdów osobowych, z czego ponad połowa, bo 55% to pojazdy w pełni elektryczne (BEV). Liczba pojazdów typu BEV wynosiła na koniec sierpnia w Polsce 7 612 sztuk. Pozostałe 45% stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV). Było ich 6 186 sztuk.

Przeliczając to prosto na liczbę dni, średnio w Polsce dziennie rejestrowanych jest ok. 20 samochodów elektrycznych.

ORPA informuje też o liczbie pojazdów ciężarowych i dostawczych. Na koniec sierpnia mieliśmy ich w Polsce 652. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec sierpnia osiągnęła liczbę 8 067 szt. Liczba autobusów elektrycznych w Polsce wyniosła 343 sztuki, przy czym tylko w tym roku flota ta powiększyła się o 114 sztuk.

Jakub Faryś, Prezes PZPM zauważa, że w Polsce popyt na samochody bateryjne i hybrydy typu plug-in jest w miarę równo rozłożony, a na decyzje o zakupie samochodu elektrycznego wpływa rosnąca liczba stacji ładowania. Ekspert zwraca też uwagę na to, że do nabycia hybryd typu plug-in skłania fakt, że pojazd ten w mieście ma wszystkie walory samochodu elektrycznego, zaś w dłuższych trasach daje komfort znacznie większego zasięgu i łatwo dostępnego tankowania.

Sprawdźmy więc, jak rozwija się infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych

1 253 ogólnodostępne stacje ładowania

Pod koniec sierpnia w Polsce funkcjonowały 1 253 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 384 punkty):

  • 33% to szybkie stacje ładowania prądem stałym
  • 67% to wolne ładowarki prądu przemiennego

Polska infrastruktura stacji ładowania – wyjątkowa?

Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA analizuje polską infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych porównując ją do innych krajów. Według eksperta struktura stacji ładowania jest zadowalająca, bo stosunkowo dużo, bo aż 33% stacji to stałe do szybkiego ładowania. Porównuje też, że w Niderlandach ten udział wynosi 2%, we Francji 8%, a w Niemczech – 15%.

Z drugiej strony, ekspert zwraca uwagę również na to, że na jeden punkt ładowania przypadają nieco ponad 3 całkowicie elektryczne samochody osobowe i to również zdecydowanie wyróżnia polski sektor elektromobilności.

Opracowano na podstawie: ORPA

Redakcja GLOBEnergia