Innowatorom, szczególnie z branży technologii energooszczędnych i OZE,  Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny proponuje ofertę projektu Kapitał dla energii, który pomoże skomercjalizować innowacyjne pomysły.

Kapitał dla energii (Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii) to przede wszystkim pomoc ekspertów. Specjaliści programu zbadają pomysł i technologię pod kątem  szans na komercjalizację. Sprawdzą m.in. poziom innowacyjności i czystość patentową oraz wesprą przy rozwoju koncepcji produktu i pisaniu biznes planu. Ponadto wybrane przedsięwzięcia mogą liczyć na wsparcie kapitałowe do 200 000 EUR.

Kto może skorzystać z tej oferty? Przede wszystkim przedsiębiorcy wywodzący się ze środowiska naukowego i akademickiego, którzy planują komercjalizację wyników swych badań i wynalazków ( w tym spin offów). Ponadto właściciele młodych firm wdrażających innowacyjne rozwiązania, a także twórczy pomysłodawcy, którzy znają swoje otoczenie i przy odpowiednim wsparciu finansowym będą dążyli do założenia własnej firmy opartej na technologii.

 

Dla tych, którzy nie czują się pewnie na rynku technologii i chcą zwiększyć swoją wiedzę z obszaru komercjalizacji technologii, Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny ma też propozycję bezpłatnych szkoleń w ramach projektu Energia na start. Mogą w nich uczestniczyć studenci, doktoranci oraz absolwenci.

Dalsze informacje o projektach są dostępne na stronach internetowych www.energianastart.pl oraz www.kapitaldlaenergii.pl.

Koordynatorem projektów jest Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach (www.euro-centrum.com.pl).

Dodatkowych informacji udziela:

Dawid Szarański
kom. 607 643 556
d.szaranski@euro-centrum.com.pl

Projekt Energia na start jest realizowany w ramach programu Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.

Projekt Kapitał dla energii (Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.