200 mld euro na inwestycje w dekarbonizację w Niemczech – jakie są założenia Osterpaket?

W świetle kryzysu związanego z rosyjską inwazją na Ukrainę dostrzegamy, że kluczem do bezpieczeństwa energetycznego i alternatywą dla paliw kopalnych importowanych z Rosji są odnawialne źródła energii. Niemieccy rządzący uznali za priorytetowe zrealizowanie planu zerowej emisji do 2035 roku i jako pierwsi z grupy G7 zaimplementowali pakiet ustaw, których celem jest osiągnięcie postawionego celu. Jakie zmiany czekają niemiecki system energetyczny?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pakiet wielkanocny

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest nadrzędnym interesem publicznym i służy bezpieczeństwu państwa” to zasada zawarta w tzw. pakiecie wielkanocnym (Osterpaket). Stanowi on zbiór zaktualizowanych projektów ustaw dotyczących transformacji energetycznej. Przedstawiono w nim jasne cele, których wdrożenie będzie konieczne do dekarbonizacji niemieckiego sektora energetycznego. Rząd Federalny chce jak najszybciej zrezygnować z wydobycia m.in. węgla brunatnego i z importu węglowodorów z Rosji. Wynika to z zagrożenia płynącego z możliwości wystąpienia rosyjskiego „szantażu energetycznego”, który oddziałuje na ceny paliw, a w przyszłości może również spowodować zaplanowane ograniczenia w dostawach. Osterpaket nie jest traktowany jako sposób na zapewnienie bezpieczeństwa klimatu. Niemcy otwarcie mówią, że jest to działanie mające na celu podniesienie bezpieczeństwa narodowego.

Energia wolności i wielkie pieniądze

Christian Lindner, minister finansów Niemiec, zapowiedział przekazanie olbrzymich kwot w ciągu następnych czterech lat. Fundusze te zostaną wykorzystane na wsparcie inwestycji związanych ze zmarginalizowaniem nieekologicznych paliw konwencjonalnych w niemieckim miksie energetycznym. Zapowiedziany pakiet ma opiewać na kwotę 200 miliardów euro, a sam minister wskazał, że są to środki pozwalające na większą suwerenność energetyczną. Zaznaczył też, że źródła odnawialne to “energia wolności” - energia dostępna dla każdego i niepodlegająca regułom rynku surowców tradycyjnych.

Ambitne plany

W 2021 roku, według raportu Ember Global Electricity Review, niemiecki system produkcji prądu opierał się w 29% na odnawialnych nośnikach. Niemcy chcą, aby w roku 2030 udział OZE w rynku produkcji energii elektrycznej stanowił 80%, a następnie do 2035 roku zajął cały rynek elektroenergetyczny. Są to plany, które potrzebują celowych działań w każdej z gałęzi energetyki odnawialnej. Wśród postawionych celów jest podwojenie mocy z energetyki wiatrowej onshore do 115 GW, a także zwiększenie mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych offshore do 30 GW do 2030 roku. Moc zainstalowana w fotowoltaice ma wzrosnąć aż trzykrotnie i wynosić 215 GW.

Fotowoltaika w Osterpaket

Szczegółowe cele zawarte w pakiecie opisują rozwój kluczowych sektorów OZE. Droga dla fotowoltaiki to przede wszystkim coroczne zwiększanie mocy na poziomie 22 GW. Pakiet zakłada poczynienie kroków w stronę usprawnienia procesów inwestycyjnych takich jak przetargi. 

Obszary chronione otwarte na wiatraki onshore

Zgodnie z założeniami lądowa energetyka wiatrowa ma natomiast utrzymywać wzrost mocy o 10 GW rocznie. Każdy z krajów związkowych ma przeznaczyć 2% swojej powierzchni na lokalizację farm wiatrowych. Co więcej, elektrownie te będą mogły w przyszłości być budowane na obszarach chronionego krajobrazu (jest to najniższy poziom ochrony terenów w Niemczech), a także w sąsiedztwie instalacji meteorologicznych i nawigacyjnych. Był to jeden z głównych powodów stagnacji w rozwoju energetyki wiatrowej onshore w ostatnim czasie.

Gigawaty z instalacji offshore

Moc zainstalowana w ramach morskiej energetyki wiatrowej ma przeżyć bardzo dynamiczny rozwój. Niemieccy decydenci postawili ambitny cel, którym jest zwiększenie mocy do minimalnej przyjętej wielkości - 70 GW. Przedstawiono również dwie daty przejściowe: 2030 i 2035 rok, w których to moc ma wzrosnąć do co najmniej 30 GW, a następnie do 40 GW. Ponadto dużą wagę przywiązano do zapewnienia jak najwygodniejszych warunków dla inwestorów.

Elastyczny surowiec energetyczny

Paliwa biomasowe będą promowane pod kątem ich wykorzystania w wysoce elastycznych elektrowniach szczytowych. Potencjał bioenergii ma być także wykorzystany do magazynowania energii.

Ustawy mają zostać formalnie przyjęte najprawdopodobniej w czerwcu tego roku.

Źródło: renewableenergymagazine.com, iea.org

Zobacz również