200 mln na efektywność energetyczną w Małopolsce

Zwiększenie efektywności energetycznej jest prostą metodą na obniżenie rachunków za prąd. Szczególnie w przemyśle, już niewielkie polepszenie jakości izolacji skutkuje znaczną redukcją kosztów. Niestety, inwestycja w efektywność energetyczną to spory wydatek. Podczas planowania tego zabiegu warto poszukać odpowiednich dotacji, które znacznie skrócą okres zwrotu takiej inwestycji.

W czwartek marszałek Jacek Krupa, wicemarszałek Stanisław Sorys oraz przedstawiciele Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę na uruchomienie unijnych pożyczek, przeznaczonych na rewitalizację i poprawę efektywności energetycznej. Dzięki nim będzie można wymienić przestarzałe systemy grzewcze w domach mieszkalnych oraz podpiąć je do miejskiego ogrzewania.

Pieniądze zostały przeznaczone dla firm oraz różnorakich instytucji i organizacji. Ponadto, będą mogły z nich skorzystać też wspólnoty mieszkaniowe i jednostki samorządu terytorialnego. Środki mogą być wykorzystane na modernizacje budynków. W termin ten wlicza się zarówno modernizacja urządzeń grzewczych, chłodzących lub nawet oświetlenia. Co ciekawe, pożyczkę można wykorzystać też na instalacje odnawialnych źródeł energii, takich jak choćby fotowoltaika.

„Na rozwój regionalnej polityki energetycznej zarezerwowaliśmy w sumie ponad 1,8 mld zł, z czego ok. 413 mln zł jest przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej budynków, zarówno tych użyteczności publicznej, jak i mieszkalnych” – wylicza wicemarszałek Stanisław Sorys.

Kwoty pożyczek mają wynieść od 100 tysięcy do 3,2 mln złotych. Ich oprocentowanie ma być znacznie niższe niż rynkowe – od 0,15 do 0,5%.

Druga część programu obejmuje pożyczki na rewitalizację. Przeznaczone na nią 88 mln złotych ma pomóc w odnowieniu obszarów zdegenerowanych. O pożyczki mogą się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organy prowadzące szkoły i placówki, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy. Pieniądze mają być przeznaczone na szeroko rozumianą modernizację energetyczną tych obiektów. Projekty finansowane z pożyczki muszą być wpisane do gminnego programu rewitalizacji, zaakceptowanego przez Zarząd Województwa i umieszczonego w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.

Wartość pożyczek w tej kategorii może sięgnąć nawet 15 mln złotych.

Wartości dofinansowań mogą wzrosnąć łącznie do 200 mln zł, w zależności od zapotrzebowania.

Źródło: RPO

Redakcja GLOBEnergia