O wsparcie pochodzące z Funduszy Europejskich w ramach konkursu Szybkiej Ścieżki mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Budżet konkursu “Szybka Ścieżka – Odnawialne źródeł energii w transporcie” to 200 milionów złotych.

Nabór wniosków

Od 30 kwietnia 2020 roku aż do 10 lipca 2020 roku przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja naukowo-przemysłowe, mogą składać wnioski o dofinansowanie na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe (ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania
możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej w zakresie odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Projekty zostaną ocenione do 90 dni od zamknięcia naboru. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Intensywność dofinansowania

Z przedsiębiorców, na największe dofinansowanie mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa, a na najniższe – duże przedsiębiorstwa. Jednostki naukowe mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania.

Na badania przemysłowe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać od 50% do 70% dofinansowania, a na badania przemysłowe z premią od 65% do 80%.

Na prace rozwojowe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać od 25% do 45%, a na prace rozwojowe z premią od 40% do 60%.

Przedsiębiorcy mogą starać się o dwa typy premii:

  • premię z tytułu skutecznej współpracy w związku z realizacją projektu
  • premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu

Na prace przedwdrożeniowe – de minimis, przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90% dofinansowania, a na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP – do 50% dofinansowania.

Inne ważne informacje

Składając wniosek o dofinansowanie, należy pamiętać, że:

  • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
  • Projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.
  • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych; dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór rozpocznie się już 30 kwietnia!

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziesz TUTAJ

 

Źródło: NCBR

Redakcja GLOBEnergia