Aktualności Aktualności

200 mln złotych od NFOŚiGW na autobusy elektryczne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenia kierowców, modernizacja lub budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego – to przedsięwzięcia, które dofinansuje NFOŚiGW w celu obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Nabór wniosków rozpocznie się 4 września, a na jednostki samorządu terytorialnego czeka 200 mln zł.

Transport publiczny przyjazny środowisku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 22 września br. będzie przyjmował wnioski w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny. Na dotacje przewidziano 41 mln zł, a na pożyczki do 159 mln zł. W ramach dofinansowań i pożyczek udzielane będzie wsparcie dla przedsiębiorstw chcących ulepszyć transport publiczny poprzez wprowadzanie elektromobilności.

Dofinansowania na elektryczne autobusy w walce z zanieczyszczeniem powietrza

Szansę na wsparcie finansowe mają przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym. Mogą one dotyczyć taboru (zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenie kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego autobusu) lub infrastruktury i zarządzania (modernizacja bądź budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych pod warunkiem, że stacja ładowania wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego).

Kto otrzyma dotacje na modernizację transportu publicznego?

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego (JST); spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań JST związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z JST.

Ekologiczny transport ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju

Jak pokazuje monitoring zanieczyszczeń powietrza w Krakowie, zanieczyszczenia emitowane w wyniku transportu stanowią znaczną część szkodliwych substancji obecnych w powietrzu. W okresie wiosenno – letnim i wczesną jesienią odpowiadają za przeważającą większość wszystkich zanieczyszczeń powietrza. Zalicza się do nich przede wszystkim tlenki azotu –  ponad 4 – krotnie bardziej szkodliwe od tlenków siarki (emitowanych m.in.  w wyniku spalania złej jakości węgla w przydomowych piecach). Z transportem związane są również emisje substancji takich jak: ozon (zwiększa podatność zachorowań na astmę i alergię oraz szkodzi roślinom), benzen, WWA, pył zawieszony PM 2,5 oraz PM 10. Regularne obserwowanie stanu powietrza za pomocą aplikacji takich jak np. Airly, Kanarek, Powietrze Kraków, Jakość Powietrza, Zanieczyszczenia Powietrza czy SmokSmog wyraźnie wskazuje, że smog nie jest wyłącznie "zimowym" problemem. Pomimo, że nie widzimy latem osób w maskach przeciwsmogowych, smog pochodzenia komunikacyjnego również jest ogromnym zagrożeniem dla zdrowia. Tym większym, że jest "niewidzialny" (czasami lekko brązowawe opary, lecz zwykle przezroczysty – nawet przy bardzo wysokim zanieczyszczeniu) i mało rozpropagowany w mediach. Ponieważ w dużym stopniu do jego powstawania przyczynia się transport, warto rezygnować z jeżdżenia samochodem i przesiąść się na komunikację publiczną.

Inwestycja NFOŚiGW w elektryczne autobusy może być kolejnym krokiem w kierunku poprawy infrastruktury transportu publicznego oraz zachęcenia do korzystania z komunikacji miejskiej.

Szczegóły naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/czesc-2-gepard---bezemisyjny-transport-publiczny/

Źródło: informacje prasowe NFOŚiGW