Stowarzyszenie Branży fotowoltaicznej Polska PV przygotowało raport podsumowujący rok 2016, pod kątem rozwoju rynku fotowoltaicznego.

Według danych, na jakie SBF POLSKA PV powołuje się w raporcie, na koniec 2016 roku moc skumulowana w polskich instalacjach fotowoltaicznych wyniosła niemal 163 MWp. Zmianie uległa struktura mocy, gdyż moc skumulowana w mikroinstalacjach przewyższyła moc skumulowaną w małych i dużych instalacjach OZE.

mikroinstalacje PV, instalacja fotowoltaiczna, moc fotowoltaika

Źródło: „Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010 – 2020”, SBF POLSKA PV,

W 2016 r. mikroinstalacje PV zdominowały rynek fotowoltaiczny pod względem przyłączonej mocy. Pod koniec roku 2016 osiągnęła ona poziom niemal 96 MWp, przy 67 MWp mocy skumulowanej w małych i dużych instalacjach. Jest to równoznaczne z 59% udziałem wśród całkowitej mocy przyłączonych elektrowni PV. Jest to wynik o 29% lepszy od roku 2015. W ubiegłym roku do sieci elektroenergetycznej przyłączono 69 MWp instalacji PV o mocy do 40 kWp.

mikroinstalacja OZE, mikroinstalacja PV,

Źródło: „Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010 – 2020”, SBF POLSKA PV,

Szacunki wskazują że instalacje PV pozwalają na produkcję energii elektrycznej w wysokości ok. 161 TWh rocznie, z czego niemal ok. 95 TWh pochodzi z mikroinstalacji PV.

Mikroinstalacje PV a pozostałe OZE

Niemal 99% mocy skumulowanej w mikroinstalacjach stanowią elektrownie fotowoltaiczne. Wszystkie pozostałe technologie odpowiadają za zaledwie 1,3% mocy zainstalowanej. Szacuje się, że na koniec roku 2016 w Polsce przyłączonych było niemal 15 tys. mikroinstalacji PV, przy czym pozostałe technologie OZE zmieściły się w niewielkiej liczbie 106 mikroinstalacji.

Zdaniem autorów raportu, powyższe dane liczbowe przedstawiają ogromny potencjał technologii PV, jednakże dalszemu jej rozwojowi powinny przyświecać odpowiednie regulacje finansowo-prawne oraz udogodnienia. Jednym z ważnych kwestii jest uproszczenie procesu przyłączenia mikroinstalacji do sieci oraz skrócenie jego czasu.

Z redakcyjnej perspektywy, rozwijający się rynek mikroinstalacji jest dla nas inspiracją do pracy! Mamy nadzieję, że świadomość polskiego społeczeństwa ciągle będzie rosła, a wraz z nią liczba mikroinstalacji. Pozostaje tylko szukać dobrych rozwiązań, sprawdzonych instalatorów i ewentualnych dotacji, by bilans finansowy całej inwestycji był jak najlepszy.

Oficjalna premiera raportu „Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010 – 2020”, autorstwa SBF POLSKA PV już  25 maja podczas II Branżowego Forum Fotowoltaicznego podczas targów GREEN POWER.

Pozostając w temacie instalatorów polecamy również materiały SBF POLSKA PV na temat rynku instalatorów PV w Polsce.

Redakcja GLOBEnergia