Wsparciem może być program rządowy

Jeszcze pięć lat temu eksperci sektora energetycznego prognozowali, że mikrogeneratory wiatrowe będą rozwijane na równi z instalacjami fotowoltaicznymi. Rynek polski miał być zdominowany przez rodzimą produkcję komponentów i samych instalacji, ze względu na wyższą jakość w porównaniu z chińską ofertą. Głównymi odbiorcami mieli być rolnicy, gdyż mikroturbiny wiatrowe mogą spełnić zapotrzebowanie na energię odbiorców indywidualnych oraz małych firm. Sama instalacja jest bezemisyjna i nie wytwarza dźwięków. 80 proc. komponentów, z którego składa się turbina, może być poddana recyklingowi. Energia wygenerowana w mikroturbinie wiatrowej może pokryć zapotrzebowanie na oświetlenie domów, pomieszczeń gospodarczych, szklarni czy chłodni.

PIE przypomina o pierwszych próbach stworzenia polskiej, innowacyjnej mikroturbiny wiatrowej o mocy 0,6 kW w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW –  Sokół. Analitycy liczą na wprowadzenie w tym roku rozwiązania na rynek przez polską firmę.

Obecnie największym rywalem mikroturbin wiatrowych jest fotowoltaika, ciesząca się dużą popularnością wśród właścicieli domów. Rynek został napędzony przez program “Mój Prąd”, gdzie właściciele mikroinstalacji PV mogą skorzystać z dofinansowania na poziomie 5 tys. zł. Podobny program mógłby pomóc w rozwoju rynku mikroturbin wiatrowych.

Według szacunków najmniejsza turbina z serii Energy Ball V 100 o mocy 500 W może zaspokoić już ok. 16 proc. zapotrzebowania przeciętnego gospodarstwa domowego na energię elektryczną. Według danych z 2017 r., przykładowy zestaw, składający się z mikroturbiny wiatrowej (o osi poziomej) o mocy 1 kW wraz z inwerterem z kontrolerem, kosztuje ok 11 000 zł. Zestaw z turbiną wiatrową o mocy 3 kW to już wydatek rzędu 20 tys. zł. Dla porównania średnie koszty instalacji fotowoltaicznej 3 kW wraz z montażem i dokumentacją projektową oraz odbiorem wynoszą 13-17 tys. zł.

Dominacja dużych źródeł wiatrowych

Wśród małych elektrowni wiatrowych wyróżnia się dwa rodzaje turbin – o osi pionowej (VAWT) i osi poziomej (HAWT). Te ostatnie, posiadające 3 łopaty typu up-wind, są najczęściej instalowane w Polsce (90 proc.)

Na koniec 2019 r. na terenie Polski funkcjonowały 73 mikroinstalacje wiatrowe o łącznej mocy 0,385 MW, co odpowiada 0,05 proc. wszystkich instalacji. Większości z nich to instalacje typu off-grid. Na rynku wiatrowym dominują oczywiście duże instalacje wiatrowe powyżej 500 kW.

PIE powołuje się na wyliczenia Market Growth Reports, z których wynika, że światowy rynek turbin wiatrowych o mocy do 100 kW do 2025 r. może osiągnąć wartość 907,3 mln dolarów wobec 563,8 mln dolarów w 2019 r.

Globalna moc zainstalowana w ramach mikrogeneratorów wiatrowych sięgnęła 1700 MW w 2018 r. Według danych za 2016 r., największy udział w światowym rynku mikrogeneratorów wiatrowych miała Europa (41 proc.). Mikroturbiny wiatrowe (do 100 kW) są popularne w Chinach – ich łączna moc w tym kraju sięgnęła 537 MW w 2018 r. W USA zainstalowano 150 MW, natomiast w Wielkiej Brytanii – 150 MW.

Czy wskrzeszenie mikro energetyki wiatrowej w Polsce zakończy się sukcesem? Czy uda się zbudować takie zaufanie Polaków do tej technologii jak w przypadku fotowoltaiki? Będziemy dla Państwa śledzić rozwój rynku małej energetyki wiatrowej, która znajduje się w centrum zainteresowania polskich posłów – w grudniu wystosowano interpelację do ministerstw dotyczącą rozwoju turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu.

 

Redakcja GLOBEnergia