2021 – najlepszy rok w historii europejskiej energetyki słonecznej. Polska czwartym rynkiem PV 

Europejskie stowarzyszenie energetyki słonecznej SolarPower Europe opracowało raport "EU Market Outlook for Solar Power 2021-2025", w którym wskazuje, że kończymy najlepszy dotychczas rok w historii tego sektora. W 2021 roku w krajach Unii Europejskiej zostanie przyłączonych do sieci 25,9 GW nowych mocy fotowoltaicznych, co stanowi wzrost o 34 proc. w stosunku do 19,3 GW zainstalowanych w 2020 roku. Polska znalazła się na 4. miejscu w rankingu największych rynków PV w UE. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

2021 jest najlepszym rokiem w historii europejskiej energetyki słonecznej, bijąc rekord instalacji 21,4 GW w 2011 roku. W tym roku dwa kraje osiągną poziom instalacji nowych mocy w fotowoltaice na poziomie gigawatów. Grecja powróciła na listę, a Dania dołączyła do niej po raz pierwszy w historii. Nowe kraje zwiększyły liczbę członków “klubu GW” do 7, a dalsze prognozy stowarzyszenia przewidują, że do 2025 roku liczba ta wzrośnie najprawdopodobniej do 12.

Niemcy nadal pozostają liderem pod względem całkowitej liczby instalacji, spodziewając się przyrostu mocy PV na poziomie 5,3 GW do końca 2021 roku - co stanowi 8 proc. wzrost w porównaniu do 2020 roku. Niespodzianką dla sektora jest fakt, że Holandia wyprzedziła Niemcy pod względem mocy instalacji na mieszkańca, osiągając poziom 765 W/mieszkańca, co stanowi wzrost o 42 proc. w stosunku do roku 2020. Polska znalazła się na 4 miejscu. W tym roku na polskim rynku PV najprawdopodobniej przybędzie w sumie 3,3 GW mocy.

- Europejska energetyka słoneczna nadal przebija śmiałe oczekiwania. Rok 2021 był jak dotąd najlepszym rokiem dla sektora, bijąc dziesięcioletni rekord i przyłączając do sieci 25,9 GW. Szacujemy, że do 2025 roku europejska flota słoneczna podwoi się i osiągnie 327,6 GW. Aby w pełni wykorzystać olśniewający potencjał europejskiej energetyki słonecznej, wspólnie z decydentami musimy zająć się pozostałymi barierami hamującymi rozwój branży, czy to poprzez wydawanie pozwoleń, czy wąskie gardła w sieci - komentuje Aristotelis Chantavas, prezes SolarPower Europe.

2022 - przed branżą kolejny, owocny rok

Prognoza dla energetyki słonecznej po 2021 roku jest równie optymistyczna. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu (średnim) eksperci przewidują, że europejska energetyka słoneczna będzie kontynuować silny wzrost, osiągając skumulowaną moc 327,6 GW do 2025 roku, by osiągnąć 672 GW do 2030 roku. Oznacza to, że w ciągu 4 lat unijne zasoby PV podwoją się z 164,9 GW zainstalowanych obecnie. 

Najnowszy raport aktualizuje zeszłoroczny przegląd postępów w realizacji krajowych planów energetyczno-klimatycznych państw członkowskich UE (KPEiK), stwierdzając, że wszystkie państwa członkowskie UE są na dobrej drodze do osiągnięcia krajowych celów w zakresie energii słonecznej do 2030 roku lub wcześniej. W szczególności Estonia i Łotwa osiągnęły już swoje cele w zakresie energetyki słonecznej na rok 2030, podczas gdy Polska, Irlandia i Szwecja zrobią to do 2022 roku.

- Kolejne państwa członkowskie już osiągnęły swoje cele w KPEiK w zakresie energii słonecznej - oczywiste jest, że możemy i musimy dążyć do osiągnięcia tych celów jeszcze dalej - powiedziała Walburga Hemetsberger, dyrektor wykonawczy SolarPower Europe.

Dodała, że aby obrać najbardziej efektywną kosztowo drogę do neutralności klimatycznej UE w 2050 roku, potrzebujemy co najmniej 45 proc. udziału OZE w 2030 roku. Jeśli wszystkie inne kraje UE będą miały takie same ambicje jak Niemcy, Europa już teraz będzie w stanie osiągnąć 870 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach słonecznych, które pozwolą zrealizować cel 45 proc. do 2030 roku.

Źródło: SolarPower Europe

Zobacz również