21.09.2012, Kolonia Porosły k/ Białegostoku: I Podlaskie Forum Bezpieczeństwa – Biogazownie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

udg zaproszenie


I PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA - BIOGAZOWNIE

21 WRZEŚNIA 2012
DWÓR CZARNECKIEGO
KOLONIA POROSŁY K/BIAŁEGOSTOKU

CEL I RAMOWY PROGRAM FORUM
Wkraczając  w  etap  dynamicznego  rozwoju  odnawialnych  źródeł  energii,  nie  możemy  zapomnieć  o  zapewnieniu
odpowiedniego  poziomu  bezpieczeństwa  tego  typu,  jakże  kosztownych,  inwestycji.  Projektowanie  i  wykonywanie
technologicznych   instalacji   przemysłowych   musi   uwzględniać   warunki   ich   bezpiecznego   działania.   Dotyczy
to w szczególności tych procesów przemysłowych, które wiążąc się z przebiegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu
skupienia substancji stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska.

W trakcie I Podlaskiego Forum Bezpieczeństwa poruszymy m.in. następujące zagadnienia:
•    Technologie produkcji biogazu
•    Analiza ryzyka w technologii produkcji biogazu
•    Analiza zabezpieczeń i automatyki w biogazowniach
•    Strefy zagrożone wybuchem i ochrona odgromowa w biogazowniach
•    Dyrektywa PED i działalność UDT w biogazowniach
•    Czynniki uwzględniane w analizie ryzyka dla celów ubezpieczeniowych
•    Jakie mamy korzyści z analizy ryzyka?

TERMIN ORAZ CZAS TRWANIA FORUM
•    Forum 1-dniowe, 21 września 2012 r. (godz. 9.00 - 16.00)
•    Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

MIEJSCE I CENA FORUM
•    Dwór Czarneckiego, Kolonia Porosły 54A,16-070 Choroszcz k/Białegostoku 
http://dworczarneckiego.pl/
•    250 zł netto + 23% VAT od uczestnika

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
•    Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 17 września 2012 r.
•    fax: (85) 66 44 810; tel: (85) 66 44 830 lub kom.: 728 423 289;
e-mail: anna.korolczuk@udt.gov.pl
•    Rezerwacja noclegów pod numerem tel: (85) 66 26 850;
e-mail: recepcja@dworczarneckiego.pl
•    Informacja o Forum znajduje się na stronie internetowej:
www.udt.gov.pl (zakładka Szkolenia)

Organizator: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku
Miejsce: Dwór Czarneckiego, ul. Kolonia Porosły 54A, 16-070 Choroszcz
Termin: 21 września 2012

PROGRAM
08.00 – 09.00 Rejestracja uczestników
09.00 – 09.15 Powitanie uczestników
(Dariusz Kozłowski Dyrektor UDT O/Białystok)
09.15 – 09.45 Jaką mamy korzyść z analizy ryzyka?
(dr. inż. Andrzej Kozak Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Funkcjonalnego i Procesowego UDT Warszawa)
09.45 – 10.15 Technologie produkcji biogazu
(prof. dr. hab. inż. Lech Dzienis Rektor Politechniki Białostockiej)
10.15 – 10.45 Analiza ryzyka w technologii produkcji biogazu
(Joanna Szewczyk Wydział Bezpieczeństwa Funkcjonalnego i Procesowego UDT Warszawa)
10.45 – 11.00 Dyskusja
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 11.45 Analiza zabezpieczeń i automatyki w biogazowniach
(Michał Karolak/Dominik Grzyb  Wydział Bezpieczeństwa Funkcjonalnego i Procesowego UDT Warszawa)
11.45 – 12.15 Strefy zagrożone wybuchem i ochrona odgromowa w biogazowniach
(Jan Bakoniuk  UDT O/Białystok)
12.15 – 12.45 Dyrektywa PED i działalność inspekcyjna UDT w biogazowniach
(Robert Citko Kierownik Działu Urządzeń Ciśnieniowych UDT O/Białystok )
12.45 – 13.00 Dyskusja
13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 14.30 Biogazownie- czynniki uwzględniane w analizie ryzyka dla celów ubezpieczeniowych
(Jacek Szturomski Inżynier Ryzyka PZU S.A.)
14.30 – 15.00 Finansowanie projektów biogazowi-kredyty Banku Ochrony Środowiska
(Jakub Kowalczuk Główny Ekolog BOŚ Banku O/Białystok)
15.00 – 15.15 Dyskusja
15.15 – 16.00 Podsumowanie Forum, ankieta, zaświadczenia i zakończenie
(Dariusz Kozłowski Dyrektor UDT O/Białystok)

Kliknij TUTAJ aby pobrać zaproszenie, program oraz formularz zgłoszeniowy.