Pierwsze sześć miesięcy 2015 roku okazały się rekordowe dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Najnowsze notowania pokazują, że przyrost nowych mocy w tym roku jest większy niż w latach ubiegłych. Według niedawno podanych statystyk Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA), przyrost mocy morskich instalacji wiatrowych w pierwszym półroczu 2015 roku sięgnął 2343 MW. Jest to trzy razy więcej, niż przyrost nowych mocy w tym samym czasie w roku ubiegłym. 
W rezultacie łączna moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej w Europie osiągnęła 10,394 GW w 82 farmach wiatrowych zlokalizowanych w 11 krajach.
 
Kristian Ruby, Dyrektor Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA), powiedział: „Wystarczyło jedynie 6 miesięcy, aby ustanowić bardzo dobry wynik dla cały branży morskiej energetyki wiatrowej w Europie. Liczba zrealizowanych do końca projektów, gwałtowny rozwój branży w Niemczech i stosowanie turbin wiatrowych o wysokiej wydajności są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do takiego wyniku.”
Średnia moc pojedynczej turbiny, spośród 584 turbin wiatrowych w pełni podłączonych do sieci w pierwszej połowie 2015 roku, wyniosła 4,2MW. To dużo więcej niż w roku ubiegłym, w którym analogiczna moc wynosiła 3,5 MW.
Jak komentuje Kristian Ruby, aby zapewnić zdrowy wzrost mocy zainstalowanych w tym sektorze energetyki, potrzebne są długoterminowe i silne reformy, dotyczące funkcjonowania europejskiego rynku energii elektrycznej. Bardzo potrzebne są również modernizacje i rozbudowa infrastruktury do integracji morskich turbin wiatrowych z siecią elektroenergetyczną. Dzięki temu morska energetyka wiatrowa ma szansę stać się konkurencyjna, bezpieczna i mocno przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.
 
Źródło: sunwindenergy.com