Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wyda ponad 244 mln zł na nową instalację do odsiarczania spalin. Inwestycja współfinansowana będzie z pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. NFOŚiGW dostarczył na ten cel 99 mln zł.

W miniony wtorek 30.10.2013 podpisana została w tej sprawie umowa. Podpisali się pod nią przedstawiciele Kogeneracji i wrocławskiego WFOŚiGW. Specjaliści oceniają, że uruchomiona we wrocławskiej Kogeneracji instalacja do odsiarczania spalin, w znaczący sposób przyczyni sie do poprawy jakości powietrza w mieście.
Marek Mielczarek – prezes Wrocławskiego NFOŚiGW ocenił, że dzięki nowej inwestycji znacząco, bo aż 4,5-krotnie, ograniczona zostanie emisja dwutlenku siarki. Metoda mokrego odsiarczania spalin polega na przemywaniu uprzednio odpylonych w elektrofiltrze gazowych zanieczyszczeń, wodną zawiesiną mączki wapiennej. W efekcie powstaje nieszkodliwy gips, który można ponownie wykorzystywać m.in. w budownictwie i rolnictwie.
Instalacja odsiarczania pozwoli Kogeneracji wypełnić wymogi Europejskiej dyrektywy środowiskowej. Zakończenie związanych z nową instalacją planowane jest na koniec 2015 roku.
Źródło: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., NFOŚiGW