Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rozwoju. Już wczoraj informowaliśmy, że 41 miast zgodziło się wziąć udział w pilotażowym projekcie rozwoju niskoemisyjnego transportu. Dziś, znamy nieco więcej szczegółów.

Otóż wspomniane 41 miast i gmin zadeklarowało się kupić 780 nowych autobusów elektrycznych. Rządowy program E-bus zakłada stworzenie polskiego rynku autobusów elektrycznych, którego wartość ma wynosić 2,5 mld zł rocznie.

Celem programu jest wyprodukowanie autobusu elektrycznego zbudowanego w większości z polskich komponentów, dostępnego cenowo i efektywnego w eksploatacji. Do 2025 r. planowana sprzedaż wynosiłaby około tysiąca sztuk rocznie.

Na razie jeździ tylko 31 e-busów w pięciu polskich miastach, którymi są: Warszawa, Kraków, Inowrocław, Jaworzno, Lublin. Zgodnie z planami polskich samorządowców oraz prognozami rządowymi, za pięć lat, będzie już ok. tysiąca autobusów z napędem elektrycznym w Polsce.

Podpisany wczoraj list intencyjny, poza planami zwiększania liczby elektrycznych autobusów, obejmuje także inne obszary współpracy. To na przykład: planowanie i budowa infrastruktury do ładowania autobusów i samochodów elektrycznych oraz koordynacja prac badawczo-rozwojowych.

Warto przypomnieć, że E-Bus nie jest pierwszym programem wspierającym rozwój elektromobilności w naszym kraju. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na swoim koncie już kilka zrealizowanych programów w tej dziedzinie. Takimi programami były „GAZELA” i „GAZELA BIS” – Niskoemisyjny transport miejski, „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce” (część 3 „SOKÓŁ”) oraz opracowywanym programie „Wsparcie rozwoju niskoemisyjnego transportu”.

Dr Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW, który był obecny wczoraj na konferencji, podkreślał gotowość NFOŚiGW do wspierania tego typu programów:

Transport niskoemisyjny wpisuje się w politykę ekologiczną państwa, realizowaną przez Ministerstwo Środowiska, a NFOŚiGW jest po to, aby ją wspierać poprzez finansowanie ważnych i strategicznych projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Dlatego angażujemy się także w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uchwaloną tydzień temu przez Radę Ministrów” – podkreślał dr Kujda.

Duże nadzieje w programie rozwoju elektromobilności podkreślił na wczorajszym spotkaniu wicepremier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów: „Dynamiczny rozwój branży e-busów, czy szerzej mówiąc – polskiej branży elektromobilności, to nie tylko czystsze powietrze w naszych miastach. To przede wszystkim tysiące nowych, wysoko płatnych miejsc pracy dla polskich specjalistów, silny impuls innowacyjny dla gospodarki oraz zwiększenie zdolności eksportowych Polski, bo przecież polskie e-busy już zdobywają rynki nie tylko europejskie, ale i światowe. Wiemy, że konkurencja jest wymagająca, chcemy jednak aby polska branża elektromobilna w perspektywie kilku lat stała się istotnym elementem nowej światowej rewolucji przemysłowej”

Minister Kurtyka powiedział, że opracowano na razie jedynie plan rozwoju elektromobilności i zapowiada prace nad ustawą.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia