Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrosła w 2018 r. o 7%, osiągając wartość prawie 450 TWh. Wartość ta odpowiada zapotrzebowaniu całej Brazylii na energię elektryczną.

Chiny – największy rynek OZE

Chiny odpowiadały za ok. 40% wzrostu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Następna była Europa, która wygenerowała z OZE ponad 25%. Łącznie Stany Zjednoczone i Indie wniosły kolejne 13%. Odnawialne źródła energii notują trend wzrostowy również poza tymi głównymi rynkami.

Wrost generacji energii elektrycznej z OZE. Opracowanie własne na podstawie danych IEA.

Wrost generacji energii elektrycznej z OZE. Opracowanie własne na podstawie danych IEA.

 

Fotowoltaika z kolejnym rekordem w 2018r.!

Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki miała kolejny rekordowy rok, wzrastając o 31%. od 2015 r. Roczny przyrost mocy fotowoltaicznych zwiększył się ponad dwukrotnie, osiągając blisko 100 GW w 2017 r.

W Chinach wartość mocy generowanej z PV w 2018 wyniosła 44 GW w 2018 r., co było wynikiem niższym niż wzrost o 53 GW w 2017 r. Sytuacja ta nastąpiła po nowej polityce rządowej, która ma na celu zrównoważoną i opłacalną ekspansję branży fotowoltaiki i spowolnienie jej wzrostu.

W Stanach Zjednoczonych i Indiach roczne przyrosty mocy ogniw fotowoltaicznych utrzymały się na podobnym poziomie jak w 2017 r., podczas gdy trend w Europie osiągnął wzrost po raz pierwszy od 2015 r.

Źródło: IEA

Redakcja GLOBEnergia