250 mln euro na „Czyste Powietrze” – Polska zaciągnęła pożyczkę w Banku Światowym

18 kwietnia (czwartek) zakończył się proces zaciągania pożyczki w Banku Światowym. Uzyskane pieniądze (250 milionów euro) mają wesprzeć program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • 250 mln euro wpłynie do Polski w ramach pożyczki z Banku Światowego. 
  • Fundusze mają być przeznaczone na program „Czyste Powietrze”, umowa pożyczki obejmuje również doradztwo ekspertów.
  • Pożyczka udzielona została na okres do 5 lat, a pierwszej transzy środków można spodziewać się jeszcze w tym roku.

Umowa z Bankiem Światowym to nie tylko wsparcie finansowe dla Polski, ale też pomoc techniczna i doradcza ekspertów Banku Światowego, w zakresie rozwoju programu i jego realizacji. 

Wsparcie merytoryczne

Bank Światowy udzielił Polsce pożyczki na okres do pięciu lat (2022-2027). Doradztwo ekspertów z Banku Światowego ma ułatwić dalsze dostosowywanie założeń programu do potrzeb beneficjentów. Program „Czyste Powietrze” jest dosyć wymagający dla realizującego go Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Możliwości dofinansowania dla beneficjentów są dosyć szerokie i różnorodne, skomplikowana jest też organizacja systemu po stronie NFOŚiGW. Dodatkowo, wraz ze zmianami na rynku usług i materiałów, uwarunkowań technicznych i prawnych – program również musi ewoluować, żeby spełniać swoje założenia. Dzięki doświadczeniu Banku Światowego w zakresie podobnych działań w innych krajach możliwe będzie sprawniejsze reagowanie programu na potrzeby beneficjentów. 

Eksperci Banku Światowego i NFOŚiGW monitorują postępy we wdrażaniu programu i prowadzą wspólne prace nad rozwiązywaniem  wyzwań pojawiających się w trakcie realizacji tego tak ważnego dla poprawy jakości powietrza w Polsce programu. Wspólnie pochylamy się nad kolejnymi potrzebami zmian w programie, tak aby był najbardziej skuteczny i efektywny” – mówi prezeska NFOŚiGW, Dorota Zawadzka-Stępniak. Dodaje również, że dotąd Bank bierze udział w takich projektach pilotażowych, jak np. operatorzy, którzy mają na celu zapewnienie wsparcia dla osób korzystających z programu. Wsparcie to ma objąć w szczególny sposób beneficjentów w najtrudniejszej sytuacji materialnej, którzy nie mają szans na kredyt, a podjęcie działań termomodernizacyjnych jest dla nich wyjątkowo trudne. „Czyste Powietrze” ma więc być programem jak najbardziej inkluzywnym, który nie tylko wpływa na poprawę jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej budynków, ale dąży do rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego.

Jak wiemy, regulamin programu „Czyste Powietrze” przeszedł ostatnio zmiany. Co nowego wniosły – możesz przeczytać w osobnym artykule: Czyste Powietrze – od dzisiaj nowe zasady! Co się zmienia?

Uzupełnienie środków

Pożyczka ma pomóc w uzupełnieniu budżetu państwa o środki, które zostały utracone z powodu ulgi termomodernizacyjnej. Przypomnijmy, że jest to narzędzie uzupełniające program „Czyste Powietrze”, umożliwiające właścicielom lub współwłaścicielom budynków odpisanie od podatku wydatków poniesionych na prace termomodernizacyjne. 

Za negocjacje dotyczące zawarcia umowy pożyczki z Bankiem Światowym odpowiedzialny był Minister Finansów, we współpracy z Ministrem Klimatu oraz ekspertami NFOŚiGW. Podpisanie umowy pożyczki było uzależnione od zapewnienia finansowania ze strony Unii Europejskiej, zwłaszcza KPO. 

Wskaźniki przewidziane w umowie pożyczki, które warunkują wypłatę kolejnych transz, są rezultatem działań NFOŚiGW w ramach rozwoju programu priorytetowego „Czyste Powietrze” i zostały już w dużej mierze zrealizowane w latach 2021-2023. Dlatego też wypłata pierwszej transzy pożyczki będzie możliwa w 2024 roku po ich potwierdzeniu przez zewnętrznego weryfikatora postępów programu wyłonionego przez MKiŚ.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia