Wykreślenie zapisu o opłacie emisyjnej, zwolnienie z akcyzy dla samochodów hybrydowych, ograniczenia czasowe dla opłat w strefach czystego transportu – to tylko niektóre propozycje nad którymi pochylili się wczoraj członkowie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Co ze strefami czystego transportu?

Krzysztof Sitarski z Kukiz ’15 zaproponował, by pobierania opłat za wjazd do stref czystego transportu dla pojazdów spalinowych było ograniczone czasowo do godzin szczytu (9:00-17:00). Komisja zgodziła się na wprowadzenie sugerowanej poprawki.
Projekt nowelizacji proponuje również stawki opłata za wjazd do ww stref dla samochodów innych niż całkowicie elektryczne, wodorowe, napędzanych gazem ziemnym (oraz pozostałych pojazdów wskazanych w ustawie). Według projektu, ta opłata nie będzie mogła być wyższa niż 2,50 zł za godzinę.

„Klasyczne hybrydy to w praktyce pojazdy spalinowe”

Podczas wczorajszych obrad komisji padła również propozycja zwolnienia z akcyzy samochodów hybrydowych pozbawionych możliwości doładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła energii elektrycznej.

Ta propozycja nie spotkała się z aprobatą m. in ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, odpowiedział, że rząd nie widzi takiej możliwości. Zdaniem ministra „klasyczne” hybrydy to w praktyce pojazdy spalinowe.

Ustanowienie opłaty emisyjnej – zapis do kosza?

Jeden z posłów Kukiz ’15 zaproponował, by z projektu w całości wykreślić art. 7, zakładający ustanowienie opłaty emisyjnej, która miałaby stanowić przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
Argumentem za tym postulatem był to, że jego wprowadzenie miałoby spowodować jeszcze większe podwyżki cen na stacjach paliw. Ostatecznie, po głosowaniu postanowiono zapis ten pozostawić w projekcie ustawy.

Podczas obraz w stronę rządu padło kilka istotnych pytań ws. Planów dalszego rozwoju elektromobilności. Zapytano m. in. czy rząd przewiduje obniżenie akcyzy na paliwo w przypadku dalszego wzrostu cen. Krzysztof Tchórzewski nie wykluczył takiej możliwości.

Ustawa o elektromobilności obowiązuje od 22 lutego 2018r. Ustawa przewiduje m.in. różnego rodzaju zachęty finansowe dla osób, które zdecydują się przesiąść na auta zasilane alternatywnymi paliwami lub też utrudnienia dla osób, które nadal chcą używać samochodów z silnikami spalinowymi.

Jednym z takich utrudnień jest wspomniana wyżej możliwość wprowadzenia przez rady gmin stref czystego transportu, po których mogłyby poruszać się tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi.

Jeśli chodzi o zachęty finansowe dla użytkowników aut elektrycznych ustawa przewiduje, brak opłat za postój w strefach płatnego parkowania. Dodatkowo zapowiada niższą akcyzę na zakup pojazdu oraz korzystniejszą stawkę amortyzacji.

Źródło: Sejm.gov.pl, ORPA.pl

Redakcja GLOBEnergia