Aktualności Aktualności

Ustawa o elektromobilności oddana do konsultacji społecznych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

samochód elektryczny

Celem ustawy jest stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce. Będzie to realizowane przez określenie ram prawnych dla rozbudowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG.

Po wejściu nowych przepisów:

  • Zakup samochodu elektrycznego będzie tańszy (zostanie zwolniony z akcyzy).
  • Przedsiębiorstwa uzyskają możliwość wyższego odpisu amortyzacyjnego.
  • Kierowca samochodu elektrycznego będzie jeździł wygodniej (możliwość korzystania z buspasów) i taniej (bezpłatne parkowanie w centrach miast).
  • Do 2020 roku powstanie sieć infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (ponad 6 tysięcy punktów w 32 aglomeracjach).
  • Samorządy będą chętniej wybierać autobusy elektryczne (szybsza i tańsza będzie budowa infrastruktury).
  • Władze lokalne otrzymają realne narzędzie do walki o lepsze powietrze na swoim terenie (możliwość ustanawiania stref zeroemisyjnych).

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych do wglądu TUTAJ


Przygotowany projektu ustawy wpisuje się w ciąg naszych działań nakierowanych na rozwój elektromobilności. Ich zasadniczym celem jest zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych na drogach. Pozostałe cele to rozwój przemysłu elektromobilności oraz dostosowanie sieci energetycznych do zmian zachodzących na rynku motoryzacyjnym.

Szersze zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie umożliwi ograniczenie uzależnienia transportu od paliw węglowodorowych pozwoli również na poprawę jakości powietrza w miastach.

Ta ustawa będzie stanowić „konstytucję” dla rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce – mówił wiceminister energii Michał Kurtyka podczas spotkania z dziennikarzami.

Projekt dokumentu został 27 kwietnia 2017 r. skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Ta ustawa to kolejny, ważny krok na drodze do realizacji założeń opracowanego przez ME Planu Rozwoju Elektromobilności. Zdaniem wiceministra Kurtyki rozwój tego sektora dostarczy także impulsu do rozwoju polskiego przemysłu samochodowego.

– Nowe przepisy umocnią pozycję polskich firm już dziś działających na rynku i stworzą okazję do budowy samodzielnych, polskich marek – ocenił Michał Kurtyka.

Dodał, że elektryfikacja transportu pozwoli również na uniezależnienie się Polski od importu ropy z jednego kierunku.

Podsekretarz stanu w ME zauważył także, że ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój nowej gałęzi gospodarki w Polsce będzie wykreowanie odpowiedniego popytu na pojazdy elektryczne. – Dlatego, oprócz zachęt dla firm i osób indywidualnych, ustawa o elektromobilności wprowadza bodźce dla administracji lokalnej i centralnej do przechodzenia na transport elektryczny -  mówił.

Źródło: Ministerstwo Energii