Wysokosprawne moduły fotowoltaiczne – PRZEGLĄD

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W wydaniu GLOBEnergia 1/2017 opracowano zestawienie podstawowych parametrów modułów wysokosprawnych w formie czytelnej tabeli. Wynika z niej przede wszystkim to, że moc wysokosprawnych modułów waha się w przedziale 256 – 330 Wp.

Sprawności zawierają się w przedziale 16,3 – 19,8%, a w jednym przypadku sprawność wynosi nawet 22,9%.

Najkrótsze okresy gwarancyjne dla tych produktów to 10 lat, a najdłuższe to nawet 30 lat! Dotyczy to zarówno okresów gwarancyjnych na produkt, jak i na moc. Warto również zauważyć, że gwarancje na produkt są często krótsze od gwarancji na moc.

Waga modułów jest porównywalna z powszechnymi na rynku produktami. Zawiera się w granicach 17-23 kg.

Oprócz gwarancji i sprawności, najistotniejszym parametrem do porównania jest oczywiście cena. Ile kosztują wysokosprawne moduły fotowoltaiczne? Jak wynika z opracowanego przez redakcję zestawienia, ceny w przeliczeniu na Wp mocy zaczynają się od 2,15 zł. Najwyższe ceny za Wp mocy dochodzą do 3,7 zł.

Biorąc pod uwagę ceny wskaźnikowe za Wp, ceny modułów uwzględnionych w zestawieniu zaczynają się od ok. 620 złotych. Najwyższe ceny za moduł to poziom 1220 zł. Podane ceny są cenami netto.


Kompletne zestawienie do analizy w GLOBEnergia 1/2017


O jakich technologiach mówimy? Wśród modułów wysokosprawnych należy wydzielić trzy podstawowe grupy.

Moduły monokrystaliczne back contact powstają w oparciu o ogniwa z obiema elektrodami umieszczonymi z tyłu. To sprawia, że patrząc na moduł, nie widzimy charakterystycznych podłużnych srebrnych pasm, przecinających moduł na całej długości. Widzimy jedynie granice poszczególnych ogniw, z których zbudowany jest dany moduł.

Zaletą wynikającą z takiego umiejscowienia elektrod jest większa powierzchnia absporpcji promieniowania słonecznego. To również mniejsze straty wewnętrzne, co pozwala panelom wykonanym w tej technologii osiągać sprawności nieco przekraczające 20%.

Jest to sprawność o ok. 25% wyższa niż ta paneli wykonanych w tradycyjnych technologiach.

Moduły tego typu zazwyczaj mają bardzo dobre parametry elektryczne i na tle tradycyjnych paneli relatywnie wolno tracą wydajność wraz ze wzrostem temperatury urządzenia.

Drugą grupę stanowią te wykonane w technologii HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer) – ogniwa z heterozłączem z wewnętrznymi cienkimi warstwami krzemu amorficznego. Podstawową zaletą technologii HIT jest sprawność ogniw sięgająca nawet 21%, co sprawia, że i te moduły osiągają wyższe sprawności pracy – o ok. 12,5% w porównaniu do tradycyjnych modułów monokrystalicznych. Niemniej, ważną cechą jest wyższa wydajność pracy w półroczu zimowym, wynikająca z bardzo dobrego zagospodarowania niskoenergetycznego promieniowania rozproszonego.

Ogniwa HIT uzyskują jedne z najniższych wartości temperaturowego współczynnika spadku mocy, co z kolei pozwala im też na wydajną pracę w półroczu letnim i osiągnięcie tempa spadku wydajności pracy wraz ze wzrostem temperatury modułu zbliżonego do modułów cienkowarstwowych.

O ogniwach w technologii PERC (ang. Passivated Emitter Rear Cell) słyszymy często, a to za sprawą firmy Trina Solar, która regularnie informuje o osiąganych nowych rekordach sprawności dla ogniw tego typu. Jest to technologia coraz częściej adaptowana przez wszystkie fabryki PV na świecie i przewiduje się, że ogniwa PERC staną się wkrótce podstawowym standardem fotowoltaicznym na światowym rynku.

Ogniwa PERC posiadają w spodniej części, pomiędzy dołem złącza P-N a górną częścią elektrody, dodatkową warstwę dielektryka, który ogranicza przyciąganie elektronów do aluminiowej elektrody dolnej. Spodnia pasywacja powoduje odbicie promieni słonecznych z powrotem wewnątrz ogniwa.

Panele w technologii PERC lepiej wykorzystują promieniowanie podczerwone o dużej długości fali, co pozwala im na bardziej wydajną pracę – szczególnie rano, wieczorem lub przy zachmurzonym niebie. Wykorzystanie tego typu ogniw pozwala producentom na produkcję modułów o większej mocy, nawet powyżej 300 W.

Dlaczego, mimo wielu niewątpliwych zalet, moduły te nie weszły jeszcze do powszechnego użytku? Jak to w wypadku każdej nowoczesnej technologii bywa, problemem może być cena – wyższa w porównaniu do ceny tradycyjnych modułów, płacimy jednak za wyższe moce, sprawności i innowacyjność. Czy warto? Oceńcie sami!

Źródło: GLOBEnergia 1/2017

Zobacz również