Szanowni Państwo,

 

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Konferencji pt.: „Wyzwania ochrony środowiska. Paliwa alternatywne dla środków transportu”, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2012 roku w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Instytut Transprotu Samochodowego, a patronuje jej publikacja elektroniczna Prawo Ochrony Środowiska. Patronami medialnymi konferencji zostali dwumiesięcznik GLOBEnergia, Branżowy Portal Internetowygazlupkowy.pl, miesięcznik „Czysta energia” oraz Krajowa Izba Biopaliw.

 

Celem konferencji jest określenie szans rozwoju paliw alternatywnych w Polsce z uwzględnieniem unijnych i krajowych przepisów prawnych w tym zakresie, możliwości dofinansowania produkcji paliw alternatywnych jak również rozwoju technologii ich wytwarzania wraz z możliwościami implementacji w warunkach polskich. W zakresie rozwoju alternatywnych nośników energii w ramach konferencji ocenione zostaną możliwości rozwoju sektora wydobywczego gazu łupkowego, a także znaczenie gazu łupkowego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 

Konferencję otworzy sesja plenarna „Polityka rozwoju rynku paliw dla środków transportu”, w której wystąpią między innymi przedstawiciele krajowych Ministerstw.

W programie między innymi podejmowane będą tematy:

– Praktyki w zakresie wdrażania nowych paliw alternatywnych oraz najnowszych rozwiązań technologicznych do polskiego transportu;
– Najnowsze technologie paliwowe i biopaliwowe oraz możliwości ich aplikacji w warunkach polskich;
– Paliwa alternatywne jako substytuty w zakresie aktualnych konstrukcji silnikowych.

 

Udział w konferencji potwierdzili już m. in. dr inż. Krzysztof Biernat, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, Pan Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw oraz Pan Marcin Mazurczak, Redaktor Naczelny branżowego serwisu internetowego gazlupkowy.pl.

 

Oferowane wystąpienia kierujemy do producentów biopaliw i biokomponentów, producentów samochodów, przedstawicieli sfery R&D (Research & Development), przedstawicieli firm logistycznych, przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, oraz przedstawicieli przemysłu transportowego.

 

Program a także wszelkie inne informacje na temat konferencji dostępne są pod linkiem:
www.abc.com.pl/paliwa_alternatywne