29.05.2012, Warszawa: Zmiany w funkcjonowaniu systemu handlu emisjami po 2012 roku – praktyczny poradnik dla przedsiębiorstw

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

CKBPremium

WARSZTATY: „Zmiany w funkcjonowaniu systemu handlu emisjami po 2012 roku
 – praktyczny poradnik dla przedsiębiorstw”
WARSZAWA 29 MAJA 2012
Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 A

Centrum Konferencji Biznesowych „Premium” jest organizatorem warsztatu na temat Zmian w funkcjonowaniu systemu handlu emisjami po 2012 roku – praktycznego poradnika dla przedsiębiorstw.
Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, które ma na celu omówienie zarówno bieżących, jak i nadchodzących zmian w systemie handlu emisjami. Zamierzeniem warsztatu jest przekazanie Państwu praktycznych informacji na temat zmian w prawie w szczególności dotyczących monitorowania i raportowania emisji CO2, a także aukcji uprawnień do emisji. Wiedza, która zostanie przekazana uczestnikom przez naszych ekspertów, przyniesie wymierne oszczędności i długofalowe korzyści w Państwa firmie.

Warsztat ma na celu:

•    aktualizację informacji na temat rozdziału uprawnień w III okresie rozliczeniowym;
•    zapoznanie z nowymi rozporządzeniami Komisji Europejskiej;
•    omówienie zmian w monitorowaniu, raportowaniu, weryfikacji emisji po 2012;
•    omówienie zasad przeprowadzania aukcji uprawnień;
•    umożliwienie kierowania pytań do ekspertów.

Do udziału zapraszamy:

•    Dyrektorów departamentów zarządzania emisjami,
•    Dyrektorów departamentów obrotu energią,
•    Dyrektorów operacyjnych,
•    Dyrektorów departamentów handlu,
•    Dyrektorów ds. strategii,
•    Dyrektorów departamentów ochrony środowiska,
•    Kierowników handlu energią,
•    Kierowników handlu emisjami,
•    Kierowników wydziału ochrony środowiska,
•    Specjalistów ds. ochrony środowiska,
•    Specjalistów ds. zarządzania energią,
•    Specjalistów ds. handlu emisjami,
•    Specjalistów ds. kontroli i eksploatacji,  
•    Członków zarządu,
•    Przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych,
•    Przedstawicieli przedsiębiorstw energetyki cieplnej,
•    Przedstawicieli elektrociepłowni,
•    Przedstawicieli elektrowni

PROGRAM

„Zmiany w funkcjonowaniu systemu handlu emisjami po 2012 roku
 – praktyczny poradnik dla przedsiębiorstw”

9:00 - 9:30 – rejestracja i kawa powitalna
9:30 -11:00 – Bieżące informacje o systemie handlu – przedstawiciel Ministerstwa Środowiska
•    Omówienie najważniejszych zmian w III okresie rozliczeniowym
•    Stan prac nad rozdziałem uprawnień – benchmarki (art. 10a)  i derogacje (art. 10c)
•    Aktualizacja ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - wdrożenie Dyrektywy 2009/29/WE  
•    Uzyskiwanie uprawnień z rezerwy w III okresie rozliczeniowym
•    Dyrektywa o efektywności energetycznej i jej ewentualny wpływ na EU ETS (ograniczenie puli uprawnień, zmiana współczynnika redukcji)
Karolina Ubysz - Starszy specjalista, Departament Ochrony Powietrza, Wydział Pakietu Energetyczno – klimatycznego,  
Ministerstwo Środowiska
11:00 - 11:15 – przerwa kawowa
11:15 - 13:15 – monitorowanie i raportowanie emisji po 2012 część I
•    Nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej o monitorowaniu i raportowaniu oraz o weryfikacji i akredytacji weryfikatorów;
•    Kalendarz prac nad rozporządzeniem, formularzami i przewodnikami w 2012 r.
•    Niezbędne zmiany w polskim prawie;
•    Omówienie najważniejszych zmian w monitorowaniu:
      o    Zasady wyboru poziomów dokładności – kiedy można stosować niższe od wymaganych;
      o    Biomasa;
      o    Niepewności oraz nadzór nad urządzeniami pomiarowymi;
      o    Konieczność doskonalenie metodyki monitorowania – dodatkowe raporty;
      o    Plany monitorowania – zawartość, zmiany, procedury wewnętrzne;
Tomasz Karpiński - Starszy Specjalista, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
13:15 - 14:00 – przerwa obiadowa – 45min
14:00 - 16:00 – monitorowanie i raportowanie emisji po 2012 część II – Tomasz Karpiński przedstawiciel  KOBIZE – 2h
•    Elektroniczne formularze planów monitorowania – omówienie zawartości;
•    Przewodniki i materiały pomocnicze przygotowywane przez Komisję Europejską;
•    Zmiany w procesie raportowania i weryfikacji emisji;
16:00 - 17:00 – aukcje uprawnień – Sebastian Lizak przedstawiciel KOBIZE 1h
•    Uwarunkowania rynkowe handlu uprawnieniami do emisji
•    Podstawy prawne aukcji uprawnień do emisji w okresie 2013-2020
•    Najważniejsze techniczne aspekty organizacji aukcji
•    Ćwiczenie – symulacja wyznaczenia ceny rozliczenia aukcji

Sebastian Lizak - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)

17:00 – Zakończenie warsztatów. Wręczenie certyfikatów uczestnictwa

WIĘCEJ INFORMACJI

KONTAKT:

Joanna Budka
j.budka@ckbpremium.pl
te.22 299 02 63
kom.507 237 229