Według informacji Macieja Bando, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dwie pierwsze aukcje OZE odbędą się 29 i 30 czerwca 2017r.

Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, gdzie wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

Parametry pierwszej aukcji OZE:

 1. Termin przeprowadzenia sesji aukcji: 29 czerwca 2017 r.
 2. Godzina otwarcia sesji aukcji: 06:00:00.
 3. Godzina zamknięcia sesji aukcji: 20:00:00.
 4. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji: 4 725 000 MWh.
 5. Maksymalna wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji: 2 182 908 687 zł.

Parametry drugiej aukcji OZE

 1. Termin przeprowadzenia sesji aukcji: 30 czerwca 2017 r.
 2. Godzina otwarcia sesji aukcji: 06:00:00.
 3. Godzina zamknięcia sesji aukcji: 20:00:00.
 4. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji: 1 484 764 MWh.
 5. Maksymalna wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji: 631 329 732 zł.

Dla kogo są aukcje OZE

W aukcjach mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy:

 • uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji – instalacje nowe tzw. „inne” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) lub
 • złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji – instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia