Informacje branżowe Informacje branżowe

2loop Tech S.A. zgłoszony do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Zdjęcie autora: 2loop Tech S.A.

2loop Tech S.A.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest wspieranie i wyróżnianie najlepszych polskich przedsiębiorców. W uzasadnieniu, Prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Pani Demby-Siwek napisała m.in.: „UPRP nominuje firmę 2loop Tech S.A. z kilku, istotnych względów. Podmiot stanowi znakomity przykład polskiego kapitału, zorientowanego na rozwijanie dorobku krajowych naukowców i procesy komercjalizacyjne w oparciu o chronioną własność intelektualną. Firma opracowała przełomową technologię, w wysoce konkurencyjnej i topowej branży na poziomie globalnym.”

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasze osiągnięcia zostały docenione przez kluczowy urząd w zapewnianiu ochrony własności intelektualnej jakim jest Urząd Patentowy RP – mówi Marcin Karbowniczek, Prezes Zarządu 2loop Tech S.A. Jesteśmy spółką technologiczną, która rozwija innowacje we własnym zakresie w ramach naszego centrum badawczo-rozwojowego, a także w partnerstwie z polską nauką, co zostało docenione – dodaje Karbowniczek.

Technologia opracowana przez 2loop Tech S.A. dotyczy bezodpadowego recyklingu paneli PV i jest pierwszą tego typu technologią przygotowaną w Europie. Zakłada odzyskiwanie prawie 100% materiałów użytych do produkcji paneli, w tym rzadkich i cennych surowców, jak np. czysty krzem, i ponowne wykorzystywanie ich w różnych sektorach gospodarki. Technologia ta jest również neutralna środowiskowo i efektywna ekonomicznie. W sierpniu br. spółka 2loop Tech S.A. złożyła w Urzędzie Patentowym RP wniosek patentowy dotyczący tej technologii.

Urząd Patentowy RP docenił Spółkę również za świadomość konieczności dbania o ochronę własności intelektualnej. W dalszej części uzasadnienia, Prezes Urzędu napisała: „Firma jest podmiotem o stosunkowo młodym stażu, ale zarazem o znaczącym dorobku. (…) Firma analizuje potencjał technologiczny konkurencji na poziomie europejskim i światowym, stawiając sobie wyzwania technologiczne i eksportowe na najwyższym poziomie. 2loop.tech posiada profesjonalną świadomość ochrony własności intelektualnej, na której opiera swój rozwój i wpisane jest to w kulturę organizacyjną firmy.”

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest wręczana w trakcie największych polskich targów przemysłowych, a w ostatnich latach w trakcie Kongresu 590.