Trzeciego marca, w Krakowie odbędzie się już szósta konferencja w ramach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej. Swój udział zapowiedzieli m.in. były premier RP i minister gospodarki Waldemar Pawlak, wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, wicemarszałek małopolski Wojciech Kozak oraz prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Kongres jest jedynym w Polsce wydarzeniem poświęconym zielonej energii o charakterze regionalnym i cyklicznym. Najbliższe wydarzenie odbędzie się w Hotelu Efekt Express przy ul. Opolskiej 14. Wcześniejsze konferencje miały miejsce we Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Płocku. Pierwsza edycja Kongresu zostanie zakończona w czerwcu 2014 r., jednak ze względu na dużą popularność tego wydarzenia, organizator planuje już kolejne konferencje dla drugiej edycji.

enJutra1Patronem honorowym najbliższego wydarzenia w Krakowie jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski.
Swój udział podczas zapowiedzieli m.in.: prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy i poseł na Sejm RP Waldemar Pawlak, poseł na Sejm RP i były wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, wicemarszałek małopolski Wojciech Kozak, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, b. wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska czy główny specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki Sebastian Stępnicki. Wśród uczestników spotkania znajdą się przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, jak również reprezentanci organizacji branżowych, eksperci i inwestorzy z sektora odnawialnych źródeł energii. Pięć dotychczas zorganizowanych konferencji pokazało, że cechą charakterystyczną wydarzeń jest znacząca ranga dla danego regionu, silna reprezentacja samorządów, obecność przedstawicieli Parlamentu RP i kluczowych dla sektora OZE ministerstw. Więcej informacji, w tym program konferencji oraz relacje z poprzednich konferencji są dostępne na stronie www.energiajutra.eu.

enJutra2Konferencja zostanie rozpoczęta debatą przedstawicieli Sejmu RP, sektora finansowego oraz organizacji branżowych na temat polityki energetycznej Polski i roli odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy debaty postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie – czy obecna polityka energetyczna będzie sprzyjać rozwojowi zielonej energii w Polsce.  Następnie każdy uczestnik konferencji będzie mógł wziąć udział w dwóch blokach paneli dyskusyjnych, które zostaną poprowadzone przez cenionych ekspertów z branży OZE. Pierwszy blok będzie składał się z trzech równoległych debat dotyczących energetyki prosumenckiej i możliwościach jej rozwoju w Polsce, szans związanym z rozwojem OZE dla gmin oraz potencjału energii biomasowej, biogazowej i biopaliw. Natomiast drugi blok, będzie składał się z dwóch paneli na temat nowych technologii wpływających na ochronę środowiska i efektywność energetyczną oraz szansach i zagrożeniach dla rozwoju energetyki wiatrowej. Pełen zarys programu konferencji oraz formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej www.energiajutra.eu.
logo pkeo mlogo zsm m
Organizatorem Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej jest Zielona Strona Mocy, natomiast Partnerem Strategicznym Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, Pracodawcy RP oraz Fundacja Wspólnego Rozwoju. Kongres ma na celu przedstawienie najnowszych prognoz i informacji gospodarczych, a także regulacji  prawnych i praktycznych aspektów związanych z  szeroko pojętym  inwestowaniem w odnawialne źródła energii w Polsce. Celem spotkań jest również integracja środowiska skupionego wokół OZE. Kongres jest wydarzeniem cyklicznym – składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych w największych miastach w Polsce, głównie stolicach regionów.
Do grona Partnerów Platynowych należą: KGHM Polska Miedź (polski potentat dynamicznie rozwijający nowe technologie odnawialnych źródeł energii) oraz DCEO Group (grupa firm, które świadczą handlowe oraz finansowe usługi konsultingowe na rzecz wykonawców projektów oraz inwestorów z sektora energii wiatrowej, fotowoltaiki oraz biogazowni). Partnerem Złotym jest firma Viessmann (jedna z największych światowych firm w branży systemów techniki grzewczej, założona w 1917 roku).
Pozostali Partnerzy: Ernst&Young, E-kiosk, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej, Finacorp, Krajowa Izba Gospodarcza, Green Cross Poland, Havas PR Warsaw, Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.