Podpisanie trzech umów na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych zamknęło w województwie śląskim realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2007-2013.

 
Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, w imieniu samorządu wojewódzkiego podpisał umowy na dotacje. Trzy samorządy łącznie za ok. 3 mln zł wykonają instalacje fotowoltaiczne oraz solarne. Będą one zasilać w energię budynki publiczne, jak i domy prywatne (w sumie 137 gospodarstw).
Ogólnie, na realizację PROW w woj. śląskim wydano w sumie ok. 672 mln zł. Największe wsparcie w wys. ok. 305 mln zł zostało przeznaczone działanie „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”. – Jego efekt to m.in. 325 km nowych sieci wodociągowych oraz 205 km kanalizacyjnych. Za blisko 12 mln zł dofinansowania powstały 4 nowe targowiska oraz zmodernizowano 13. W 16 gminach powstały systemy gospodarowania odpadami komunalnymi – informuje śląski urząd marszałkowski.
Na Śląsku realizowana jest też inicjatywa LEADER.- Jej celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez m.in. włączenie mieszkańców do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw społecznych w ramach tzw. Lokalnych Grup Działania. W województwie funkcjonuje 15 LGD oraz jedna międzywojewódzka. Programem objętych jest prawie 1 mln mieszkańców. LGD w regionie dysponują budżetem w wysokości ponad 151 mln zł – precyzuje urząd marszałkowski.
W nowej perspektywie PROW mieszkańcy także mogą liczyć na wsparcie. Dla woj. śląskiego będzie to ok 70 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowe 40 mln euro będzie pochodziło ze środków publicznych.
Źródło: AgroPolska