Liczne przykłady krajów Europy Zachodniej, Chin czy USA pokazują, że dopłaty lub ulgi podatkowe są niezbędnymi instrumentami dla dynamizacji sprzedaży pojazdów z napędem elektrycznym, szczególnie w pierwszej fazie rozwoju rynku. W przeciwnym przypadku, nie można się spodziewać przełomu na polskim rynku samochodów elektrycznych.

W Polsce dopłaty również stają się rzeczywistością. Mamy przyjemność poinformować, że rozporządzenie w sprawie wsparcia dla osób fizycznych w ramach Fundusz Niskoemisyjnego Transportu zostało podpisane.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia podpisali 6 listopada 2019: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. Dokument został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

30% dotacji dla osób fizycznych

Osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Przy czym kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 500 zł, a dla pojazdu napędzanego wodorem 90 000 zł. Dofinansowaniem będzie mógł być objęty zakup pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 000 zł, a w przypadku pojazdu wodorowego 300 000 zł.

Przedsiębiorcy czekają dalej…

Akty wykonawcze, które pozwolą na udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców są na końcowym etapie prac. Projekty obu aktów wykonawczych zostały zaakceptowane i podpisane przez czterech z pięciu ministrów podpisujących rozporządzenia w porozumieniu.

Kiedy pierwszy nabór wniosków?

Po wejściu w życie tego aktu wykonawczego planowane jest ogłoszenie pierwszego naboru wniosków. Osoby fizyczne, które będą chciały uzyskać dofinansowanie do zakupu pojazdów będą musiały złożyć wnioski o wsparcie. Dofinansowanie będzie udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych.

Głównym celem rozporządzenia jest określenie zasad i warunków udzielania wsparcia na zakupu nowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem przez osoby fizyczne oraz warunków rozliczania tego wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Źródło: GLOBEnergia, Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia