30 proc. baterii do pojazdów elektrycznych produkowanych w Europie powstaje w Polsce

W 2021 roku zarejestrowano w Polsce 20 tys. samochodów elektrycznych (BEV). Na koniec 2021 roku w Polsce funkcjonowało również 3 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania. Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z Polską Izbą Rozwoju Elektromobilności (PIRE) przygotowały raport “Elektromobilność w Polsce; inwestycje, trendy, zatrudnienie”. Choć liczba pojazdów elektrycznych w Polsce rośnie znacznie wolniej niż w innych europejskich krajach, to właśnie w Polsce pojawiają się liczne inwestycje w zakresie elektromobilności. Jak wygląda Polska branża e-mobility?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

30 proc. baterii powstaje w Polsce

W 2021 sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła o 120 proc. W ubiegłym roku zrealizowano także pięć projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przeszło 2 miliardów euro. Jak wskazuje Polska Izba Rozwoju Elektromobilności do końca 2022 roku przewidziano inwestycje, które przyczynią się do kolejnych niemal 7 tysięcy miejsc pracy. 

“Z roku na rok rośnie liczba zagranicznych inwestycji realizowanych w naszym kraju. Wśród kluczowych projektów w 2021 roku znalazły się inwestycje światowych gigantów w tej branży. Pokazuje to, że Polska ze względu na swoją innowacyjność i wysokiej jakości produkcję w dziedzinie elektromobilności jest krajem atrakcyjnym dla inwestorów i partnerów biznesowych. Już teraz w naszym kraju ulokowana jest produkcja 30 proc. wszystkich powstających w Europie baterii do pojazdów elektrycznych.” – komentuje Krzysztof Drynda, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Według przedstawiciela PAIH, stale powiększa się także liczba polskich firm rozwijających produkcję w szeroko rozumianym sektorze elektromobilności. Jak wskazuje Krzysztof Drynda, Polska w przyszłości ma  wejść do ścisłej czołówki w branży e-mobility.

Które kraje inwestują w Polsce?

Od 2016 r. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wsparła blisko 30 projektów inwestycyjnych w sektorze elektromobilności, o łącznej wartości ponad 6 mld euro, które przyczyniły się do stworzenia ponad 13 tys. miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników i inżynierów. Projekty inwestycyjne pochodziły głównie z Azji (Korea Południowa - 9 inwestycji o wartości wynoszącej blisko 2/3 wszystkich. projektów, Chiny - 6, Japonia - 4). Pojawiły się również projekty z Europy: ze Szwecji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Inwestycje w sektorze elektromobilności są zlokalizowane głównie w południowej i zachodniej części Polski, w województwach: dolnośląskim (12 projektów), śląskim (5 inwestycji ulokowanych w takich lokalizacjach jak: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Tucznawa, Zabrze, Dąbrowa Górnicza), opolskim (3 inwestycje). Inwestorzy wybierają też takie regiony jak Wielkopolska (Śrem), a także Polska północna (dwie inwestycje w województwie pomorskim), czy centralną część kraju (Sokołów). Liderem wśród miast jest aglomeracja wrocławska, gdzie zlokalizowano aż 11 zakładów produkujących podzespoły do sektora elektromobilnego w takich miejscowościach jak: Wrocław, Biskupice Podgórne, Kobierzyce (LG), Jelcz-Laskowice (Toyota), Prusice, Wałbrzych.

Lokalizacja projektów z sektora elektromobilności w Polsce w podziale na poszczególne segmenty.
Źródło: “Elektromobilność w Polsce; inwestycje, trendy, zatrudnienie”.

Potrzebna jest wykwalifikowana kadra

PIRE zauważa, że do przeprowadzenia rewolucji w dziedzinie elektromobilności potrzebna będzie wykwalifikowana kadra inżynierów, specjalistów, pracowników produkcyjnych i techników. Intensywny rozwój sektora e-mobility przekłada się na wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zakresu elektromobilności. 

“Fabryki samochodów elektrycznych są technologicznie zaawansowane, robotyzacja i automatyzacja produkcji widoczna jest na każdym kroku, jednak bez ludzi rewolucja się nie wydarzy. Za dużą odpowiedzialnością powinno iść proporcjonalne i konkurencyjne wynagrodzenie i pracodawcy mają tego świadomość.” - dodaje Tomasz Szpikowski Prezes Bergman Engineering.

W 2021 roku wzrosło głównie zapotrzebowanie na konstruktorów i inżynierów produktu ds. napędów/baterii elektrycznych, inżynierów testów, specjalistów z obszaru elektryki i elektrotechniki, inżynierów ds. jakości baterii.

Szansa dla lokalnego rynku

Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE) wskazuje, że zmiany na rynku automotive mogą być szansą dla lokalnego rynku i rodzimych firm. Jak wskazuje PIRE, dotyczy to również firmy spoza sektora motoryzacyjnego.

“Wielu przedsiębiorców nawet nie wie, że po lekkim przezbrojeniu, ich linie mogłyby już dziś dostarczać komponenty, produkty, czy też elementy wyposażenia hal dla branży elektromobilności.” - dodaje Krzysztof Burda, Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności (PIRE).

Jak podają autorzy raportu "Elektromobilność w Polsce: Inwestycje, Trendy, Zatrudnienie”, elektromobilność to nie tylko wysoko zaawansowane komponenty, takie jak elektrody, separator, czy elektrolit. To również: miedziane wyprowadzenia elektryczne, osłony modułów, elementy gumowe, czy aparatura pomiarowa.

Zobacz również