300 tys. samochodów elektrycznych na polskich drogach już w 2025 roku


Według najnowszego wydania raportu “Polish EV Outlook”, flota całkowicie elektrycznych samochodów w Polsce w ciągu trzech kolejnych lat powiększy się ponad 14-krotnie - z 20 tys. do 290 tys. Udział pojazdów zeroemisyjnych w sprzedaży wszystkich nowych pojazdów osobowych może przekroczyć 10 proc. już w 2024 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Według danych IBRM Samar, będącego partnerem merytorycznym raportu, na koniec 2021 roku skumulowana liczba rejestracji samochodów z napędem elektrycznym w Polsce wynosiła 40 307 szt. Jest to łączna liczba samochodów osobowych i dostawczych BEV oraz PHEV. Od 2020 roku flota takich pojazdów powiększyła się dwukrotnie. Na koniec ubiegłego roku liczba pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV) wynosiła 19 326 szt. (48% parku EV), zaś hybryd typu plug-in – 20 737 szt. (52% parku EV). Tylko w ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano 16 955 nowych samochodów z napędem elektrycznym (czyli o 104 proc. więcej niż w 2020 roku), jak również 3 184 pojazdów tego typu pochodzących z importu (+91 proc. r/r).

Źródło: PSPA

Najwięcej elektryków jeździ w Warszawie

Najwięcej samochodów z napędem elektrycznym – niemal 23 proc. całej polskiej floty – zarejestrowano w Warszawie. W 2021 roku stolica odpowiadała za ponad 21 proc. sprzedaży BEV i PHEV w Polsce. Ok. 28 proc. polskiego parku EV zarejestrowano w miastach liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców – Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie. 

W mniejszych ośrodkach miejskich, o liczbie mieszkańców od 150 tys. do 300 tys., zarejestrowano 12,6 proc. łącznej liczby samochodów z napędem elektrycznym w Polsce. Ich udział w ostatnich miesiącach nieznacznie wzrósł. Trend wzrostowy odnotowano również w miastach, których liczba mieszkańców wynosi od 50 do 150 tys. osób – jeździ w nich 12,7 proc. wszystkich EV. 

Jak czytamy w raporcie, samochody z napędem elektrycznym zarejestrowano już w każdym polskim powiecie, jednak aż w ponad 3/4 z nich liczba EV nie przekracza 50. Najwięcej samochodów z napędem elektrycznym na 1 tys. mieszkańców jest w dalszym ciągu zarejestrowanych w Warszawie (5,17). 

Na jakie modele EV stawiają Polacy?

Obecnie Polacy mogą wybierać spośród 81 modeli samochodów całkowicie elektrycznych (55 osobowych i 12 dostawczych) oraz 114 hybryd typu plug-in. W okresie od końca czerwca 2021 do końca grudnia 2021 roku w polskiej ofercie pojawiło się 13 nowych modeli BEV i 32 nowe modele PHEV. 

Najpopularniejszymi markami BEV pod względem łącznej liczby rejestracji są Nissan, BMW oraz Tesla. Z kolei w segmencie PHEV na podium uplasowały się BMW, Mercedes-Benz, a także Volvo.

Należy podkreślić, że w 2021 roku przedsiębiorcy utrzymali swoją zdecydowanie wiodącą pozycję wśród nabywców samochodów z napędem elektrycznym na polskim rynku. Nawet bez uwzględnienia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ich udział wyniósł 75 proc.. Wśród firm najwięcej EV (prawie 35 proc. całego wolumenu) zarejestrowali leasingodawcy.

Liczba pojazdów EV może sięgnąć 300 tys. 

W scenariuszu zakładającym kontynuację subsydiów w postaci dotacji z NFOŚiGW z programu Mój Elektryk, polski park samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w roku 2025 może liczyć ok. 290 tys. szt. Na rynek negatywnie oddziałuje niedobór półprzewodników oraz podwyżki cen surowców takich jak stal, aluminium, miedź, grafit czy nikiel. Sygnalizuje się także, że procedury udzielania dopłat dla leasingobiorców mogłyby przebiegać sprawniej. Na sprzedaż samochodów elektrycznych może mieć wpływ ewentualna eskalacja wojny na Ukrainie.

Już w 2024 roku udział BEV na rynku nowych pojazdów osobowych osiągnie poziom ponad 10 proc., czyli będzie wyższy niż średnia unijna z 2021 roku. 

Źródło: PSPA

Zobacz również