Czy udział pomp ciepła w programie Czyste Powietrze spada?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Program Czyste Powietrze to największa dotychczas inicjatywa, wspierająca walkę z niską emisją. Problem smogu dotyka wiele miast i mniejszych miejscowości, a jego źródłem są nieefektywne, często przestarzałe kotły na węgiel i drzewo. Program uruchomiony w 2018 roku daje możliwości dofinansowania inwestycji w wymianę źródła ciepła na wybraną przez siebie technologię, ale także na termomodernizację budynków. Mieszkańcy Polski będą mogli skorzystać z dofinansowania do ok. 2029 roku – na program zostanie przeznaczonych łącznie 100 mld zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w programie Czyste Powietrze wpłynęło już ponad 296 tys. wniosków o dofinansowanie przekraczające łącznie próg 5,1 mld zł. Podpisano już 232 tys. umów i wypłacono prawie 3,9 mld dofinansowania.

Statystyki programu Czyste Powietrze wg. stanu na 13.08.2021 r. źródło: Program Czyste Powietrze - twitter

Udział poszczególnych źródeł ciepła

NFOŚiGW podsumował rodzaj wniosków złożonych do programu w lipcu 2021 roku. Zgodnie z podsumowaniem, w lipcu 2021 roku złożono łącznie 15833 wniosków na wymianę źródła ciepła.  6447 z nich dotyczyło kondensacyjnych kotłów gazowych, 3651 kotłów na biomasę, 2760 pomp ciepła i 2703 kotłów węglowych.

Wymiana kopciuchów w programie Czyste Powietrze w lipcu 2021, źródło: Program Czyste Powietrze - twitter

Od uruchomienia nowej wersji programu w maju 2020 roku, pompy ciepła zyskały na znaczeniu w związku z wysokim poziomem dofinansowania. Pompy ciepła rywalizowały z kotłami na biomasę o drugie miejsce w rankingu.

W ostatnim miesiącu różnica złożonych wniosków między tymi dwoma źródłami ciepła okazała się bardzo duża i ze zdecydowaną korzyścią dla kotłów na biomasę. Z kolei bardzo nieduża różnica występuje pomiędzy kotłami węglowymi a pompami ciepła. W lipcu na wymianę kopciucha na pompę ciepła złożyło wniosek tylko 57 osób więcej niż na kocioł na węgiel! Co więcej, jak wskazują dane opublikowane na oficjalnej stronie programu Czyste Powietrze, w czerwcu 2021 roku na kotły węglowe złożono 3180 wniosków, a na pompy ciepła 2984. Czy to oznacza, że udział pomp ciepła spada?

Pompy ciepła w programie Czyste Powietrze

Przeanalizowaliśmy liczbę wniosków składanych na wymianę kopciucha na pompę ciepła w poszczególnych miesiącach. Okazuje się, że ich udział wcale nie spada. Co więcej - rośnie na przestrzeni całego programu.

Według danych na oficjalnej stronie programu, od początku programu do listopada 2020 roku, udział wniosków składanych na pompę ciepła wynosił 12,85%. Aktualnie, licząc od początku programu do lipca 2021 roku, udział wniosków składanych na wymianę kopciucha na pompę ciepła wynosi 15,09%. Z kolei przyglądając się wnioskom składanym tylko w 2021 roku, można zaobserwować, że udział pomp ciepła jest jeszcze większy i aktualnie - we wnioskach składanych od stycznia do lipca 2021 - wynosi 18,12%.

Zmiany w regulaminie programu a liczba wniosków

Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy został odnotowany niewielki spadek udziału pomp ciepła w składanych wnioskach w 2021 roku. Warto jednak przypomnieć o zmianach w regulaminie programu, które mogły mieć wpływ nie tyle na spadek liczby składanych wniosków na pompy ciepła, co na wzrost liczby wniosków składanych na inne źródła ciepła. W czerwcu stosunkowo duża liczba wniosków została złożona na kotły węglowe - 3180 wniosków, a w lipcu na kotły na biomasę - 3651 wniosków. Warto przypomnieć, że od 1 lipca weszła w życie wyższa dotacja na kotły na pellet o wyższej klasie efektywności. Tego samego dnia wszedł w życie zapis, który stanowi, że dofinansowanie na zakup i montaż kotła na węgiel w programie Czyste Powietrze będzie możliwe tylko do 31 grudnia 2021 r. W efekcie od następnego roku nie będzie żadnego wsparcia dla tego rodzaju kotłów. Okres przejściowy, czyli wyznaczony na 31 grudnia br. związany jest z tym, iż program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku z tym, większe zainteresowanie kotłami węglowymi w programie może być spowodowane chęcią zdążenia beneficjentów przed końcem roku.

Wyższe progi dochodowe

Warto również przypomnieć, że od 1 lipca zostały również zwiększone progi dochodowe w  podwyższonym poziomie dofinansowania. W przypadku gospodarstw wieloosobowych, ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę. Dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł. Taki sam zapis został ostatnio wprowadzony w pilotażowych programach NFOŚiGW wspierających termomodernizację budynków wielorodzinnych!

Dowiedz się więcej o tych programach!

Zobacz również