340 GW nowych mocy OZE w ciągu 8 lat? Co może pokrzyżować ambitne plany Indii?

Elektroenergetyka Indii rozwija się bardzo dynamicznie. W 2022 roku Indie mogą pochwalić się łączną mocą zainstalowaną wszystkich elektrowni OZE i elektrowni jądrowych w wysokości 157 GW. Jest to jednak dopiero początek drogi. Najbliższym celem Indii jest przyłączenie 340 GW mocy w odnawialnych źródłach do roku 2030. Indie to państwo o znacznych różnicach pomiędzy poszczególnymi regionami w aspektach gospodarczych i społecznych. W czasie, gdy niektóre jednostki administracyjne wywiązały się z rządowych celów w zakresie osiągnięcia odpowiedniej mocy z OZE, tak większości nie udało się zrealizować ich nawet w połowie. Czy plan Indii na przyłączanie do sieci średnio 40 GW rocznie do 2030 roku jest realny?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Obecna sytuacja

Odnawialne źródła energii w Indiach, z wyłączeniem energetyki wodnej mają łączną moc równą 110 GW. Do wypełnienia aktualnego indyjskiego planu rozwoju OZE brakuje 65 GW. Moce te powinny zostać zainstalowane do końca 2022 roku. Według raportu Ember, który realizuje projekty społeczne i naukowe mające na celu redukcję zużycia węgla na świecie, 27 stanów i terytoriów związkowych Indii nie osiągnęło nawet połowy swoich celów, a tylko 5 je zrealizowało. Warto zaznaczyć, że stany (w nawiasie podano deficyt mocy z OZE): Andhra Pradesh (9 GW), Madhya Pradesh (7 GW), Maharasztra (11 GW), Tamilnadu (5 GW) oraz Uttar Pradesh (10 GW) odpowiadają za 67 proc. niedoboru 65 GW w mocy zainstalowanej. Mając na uwadze, że w tej piątce znajduje się najbogatsza w Indiach Maharasztra, jak i regiony typowo rolnicze jak Madhya Pradesh, nie da się jednoznacznie określić powodów powstania opóźnień. Według raportu Ember, przed tymi regionami stoją wielkie wyzwania w postaci konieczności wyznaczenia priorytetów spośród planowanych zadań na bieżący rok i następne lata.

Są jednak stany, które już w marcu przekroczyły postawione cele. Należą do nich Radżastan, Telangana, Karnataka oraz terytorium związkowe Andamanów i Nikobarów. Bliskie sprostania wyznaczonym mocom są Gudżarat i Tamilnadu.

Plany na najbliższe osiem lat

Indyjski plan zakłada skumulowaną moc elektrowni odnawialnych w roku 2030 na poziomie 450 GW, a wraz z elektrowniami na paliwa niekopalne na poziomie 500 GW (OZE i elektrownie jądrowe). Konieczne będzie zainstalowanie aż 340 GW, aby z pułapu 110 GW w OZE w ciągu ośmiu lat osiągnąć zamierzony cel. Przekłada się to średnio na podłączanie do sieci 42,5 GW rocznie. Są to ambitne plany, które bez natychmiastowego postępu w kluczowych dla Indii stanach mogą zostać niezrealizowane. Dla porównania, obecnie energia wiatrowa w Indiach to 40 GW, a moc fotowoltaiki to 54 GW. Te dwa sektory OZE wymagają szczególnego impulsu.

Pięciokrotne zwiększenie mocy fotowoltaiki

Najbliższe 8 lat ma przynieść pięciokrotne zwiększenie (do 280 GW) mocy zainstalowanej elektrowni słonecznych. Pierwszym etapem realizacji powyższego planu jest wzmożenie działań na rzecz 85 proc. wzrostu energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Powinno to pozwolić na 100 GW do końca 2022 roku.

Czterokrotny wzrost mocy farm wiatrowych

Energetykę wiatrową również czeka intensywny rozwój. Aby zrealizować cel 60 GW z energii wiatrowej w ciągu pozostałych miesięcy 2022 roku, konieczny jest jej wzrost o 50 proc. Równie dynamiczny ma być okres do końca obecnej dekady. Moc farm wiatrowych ma być czterokrotnie zwiększona i do 2030 roku wynieść 140 GW.

Aby cele postawione przed tymi odnawialnymi źródłami energii zostały osiągnięte, obowiązkowy jest średni przyrost nowych mocy z fotowoltaiki oscylujący w okolicach 30 GW rocznie. W przypadku energetyki wiatrowej średni przyrost powinien wynieść około 12 GW rocznie.

W raporcie Ember stwierdzono, że osiągnięcie celów Indii na rok 2030, czyli 450 GW z OZE lub 500 GW źródeł bezemisyjnych jest jak najbardziej możliwe, ale zależne od postawy lokalnych decydentów. Warunkiem jest, że wszystkie stany i terytoria zależne będą w pełni zaangażowane i dostosują regionalne działania do krajowych planów.

Źródło: ember-climate.org.

Zobacz również