Dzięki POIiŚ dofinansowano 23 ważne projekty związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski

W ramach projektów wdrażanych w IX i X osi priorytetowej POIiŚ wybudowano 145,17 km sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji „Doświadczenia z wdrażania funduszy europejskich 2007–2013 w sektorze energetyki w ramach POIiŚ”. Wydarzenie odbyło się 14 października 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki.
Łączna wartość środków przeznaczonych na działania w ramach IX i X osi priorytetowej POIiŚ w zakresie energetyki w latach 2007-2014 wyniosła 6,7 mld zł. Ministerstwo Gospodarki było instytucją pośredniczącą. W sumie podpisano 898 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 6,6 mld zł, co stanowi ponad 98 proc. wszystkich dostępnych w ramach ww. osi priorytetowych działań.
 
Do końca września 2015 r. dokonano płatności na łączną kwotę ponad 5,9 mld zł, co stanowi około 88 proc. wszystkich dostępnych w ramach ww. osi priorytetowych działań.
W ramach działań IX i X osi priorytetowej POIiŚ w sumie dofinansowano 23 duże projekty, ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 
W ramach projektów wdrażanych w IX i X osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
 
– wybudowano 145,17 km sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej;
– wymieniono 14 114 transformatorów, na bardziej efektywne energetycznie;
– wybudowano 361 „wiatraków” wytwarzających energię elektryczną z wiatru;
– wybudowano ponad 1 000 km gazociągów przesyłowych;
– wybudowano prawie 400 km elektroenergetycznych sieci przesyłowych;
– zwiększono o 1 miliard metrów sześciennych pojemności magazynowych podziemnych magazynów gazu;
– przeprowadzono termomodernizację 560 budynków użyteczności publicznej;
– powstało 831,47 MW dodatkowej mocy zainstalowanej w elektrowniach wykorzystujących OZE;
– powstało 226,68 MW dodatkowej mocy zainstalowanej w kogeneracji.
 
W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Ministerstwo Gospodarki będzie dysponowało prawie 12 mld zł na wsparcie sektora energetycznego w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest to o ok. 50 proc. więcej środków na energetykę względem programu na lata 2007-2013.
 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki