388 ekologicznych autobusów wyjedzie na polskie drogi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) opublikował informacje dotyczące drugiej edycji programu Zielony Transport Publiczny. W jego ramach 67 gmin i miast otrzyma dofinansowanie do wdrożenia zeroemisyjnego transportu. Wartość projektów wstępnie zakwalifikowanych do kolejnego kroku, czyli negocjacji warunków dofinansowania, została oszacowana na kwotę ponad 1,26 mld zł. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Celem programu Zielony Transport Publiczny, często opisywanego na łamach GLOBEnergia.pl, jest przede wszystkim upowszechnianie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej w całej Polsce. Dzięki niej zostanie obniżony poziom wykorzystania energii i paliw emisyjnych w miejskim transporcie zbiorowym. Organizatorzy liczą także na budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat korzyści z upowszechniania elektromobilności w Polsce. W drugiej odsłonie programu zostały przewidziane preferencje dla mniejszych samorządów, które chcą rozwijać „zielony” transport miejski. Samorządy będą mogły łatwiej radzić sobie z problemem wykluczenia transportowego, które według różnych szacunków może dotykać od 11 do nawet 15 mln Polaków. 

W drugim, zakończonym już naborze, Narodowy Fundusz otrzymał 101 wniosków od organizatorów transportu publicznego z całej Polski, w tym 69 wniosków o dotację. Wartość projektów wstępnie zakwalifikowanych do negocjacji warunków dofinansowania, została oszacowana na kwotę ponad 1,26 mld zł, z czego blisko 1,1 mld zł stanowić będą koszty kwalifikowane. Wśród wnioskodawców dominują przedstawiciele samorządów średnich i małych miast. 

Dofinansowanie zapewni pokrycie kosztów kwalifikowanych zakupu nowych autobusów - 780,3 mln zł zostanie wypłaconych w formie bezzwrotnej dotacji, 136 mln zł - niskooprocentowanej pożyczki.

Złożone wnioski dotyczą inwestycji obejmujących 340 autobusów elektrycznych, 48 autobusów wodorowych, 277 punktów ładowania oraz 2 stacje tankowania wodoru

NFOŚiGW opublikował listę rankingową wnioskodawców. Wśród samorządów, które przechodzą do fazy negocjacji warunków dofinansowania znalazło się 6 gmin uzdrowiskowych: Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Muszyna, Rabka-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Augustów. 

Wodorowy rynek beta w Polsce

Program Zielony Transport publiczny pozwala także budować tzw. rynek beta dla rozwiązań wodorowych – rozumianych zarówno jako pojazdy, jak i niezbędna do ich obsługi infrastruktura. Zakłada także wzmacnianie kompetencji w zakresie bieżącej obsługi tego typu pojazdów i infrastruktury, co może mieć niebagatelne znaczenie przy uruchamianiu kolejnych komponentów planu budowy gospodarki wodorowej.

Spośród 67 gmin zakwalifikowanych do fazy negocjacyjnej drugiej edycji programu, cztery gminy: Andrychów, Rybnik, Świdnik i Wałbrzych zadeklarowały chęć zakupu w sumie 48 autobusów wodorowych. W połączeniu z wodorowymi zakupami zakontraktowanymi w pierwszym naborze (71 szt.) daje to już potencjalnie liczbę ponad 100 tego typu autobusów, które w ciągu najbliższych lat pojawią się na polskich ulicach - informuje NFOŚiGW. 

Zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku, począwszy od 2025 roku w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców każdy przetarg musi dotyczyć wyłącznie zero- i niskoemisyjnych środków transportu zbiorowego. Wdrażanie nowych rozwiązań ma przełożyć się na poprawę jakości powietrza w miastach. 

Źródło: NFOŚiGW 

Zobacz również