Ukraiński minister środowiska – Ostap Semerak – poinformował, że Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia otrzymała 39 zgłoszeń, dotyczących przydziału parceli Czarnobylskiej Strefy Zamkniętej pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Jednocześnie ogłoszono ostateczny termin składania ofert związanych z mającym liczyć 11,7 km2 projektem PV na 1 marca 2017 roku.

Wśród wspomnianych 39 grup jest trzynastu międzynarodowych inwestorów, którzy złożyli wniosek o przydzielenie od 20 do 1000 ha na rozwój projektu. W listopadzie 2016 roku chińskie przedsiębiorstwo z sektora energetyki słonecznej – GCL System Integration – poinformowało o współpracy z firmą China National Complete Engineering Corporation w zakresie projektu fotowoltaicznego na Ukrainie, co stanowi część strategii obecności na rynku międzynarodowym.

Od momentu katastrofy nuklearnej w 1986 roku, 2600 km2 lasów oraz bagien wokół elektrowni w Czarnobylu zostało wydzielone jako strefa wykluczenia ze względu na wysoki poziom napromieniowania. W 2016 roku rząd ukraiński ogłosił plan przemiany „czarnobylskiego pustkowia” w 1 GW-ową farmę fotowoltaiczną. Na krótko po tym ukraiński parlament przyjął projekt ustawy, który ponownie otwiera strefę wykluczenia na rozwój biznesu.

Biorąc pod uwagę istniejący konflikt z Rosją, dotyczący dostaw energii, rząd ukraiński koncentruje się na rozwoju energetyki słonecznej. Według raportu zaprezentowanego przez zespół ekspertów szóstej konferencji CISOLAR-2017 istnieją plany wdrożenia 54 nowych projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 488 MW do końca 2017 roku.

Park Solarny na Krymie

100 MW-owy park solarny Perovo Solar Park na Półwyspie Krymskim jest aktualnie największą elektrownią PV na Ukrainie, źródło: PV Magazine

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) z 2015 roku Ukraina posiada ogromny niewykorzystany potencjał energetyczny, który mógłby zwiększyć udział OZE w całkowitym finalnym zużyciu energii do 21,8% w 2030 roku.

Opracowano na podstawie: PV Magazine