Moc zainstalowana w polskich źródłach energii

ARE informuje, że we wszystkich jednostkach generujących energię moc elektryczna zainstalowana wyniosła 51 860,5 MW. Najwięcej mocy przypada na energetykę konwencjonalną z 37 957 MW. Źródła OZE osiągnęły wielkość 12 490 zainstalowanej mocy. Przodującym źródłem odnawialnym jest energetyka wiatrowa (6401,9 MW), kolejno energetyka słoneczna (3960 MW), elektrownie wodne (974,1 MW), elektrownie biomasowe (906,7 MW) oraz elektrownie biogazowe (247,7 MW).

Fotowoltaika osiąga rekordy wzrostu

Łączna moc zainstalowana we wszystkich źródłach OZE wzrosła o ok. 30 proc. r.r. Najwięcej aktywów OZE przybyło w fotowoltaice. Na koniec grudnia 2019 r. łączna moc zainstalowana w energetyce słonecznej wyniosła 1 529,2 MW. Oznacza to, że w ciągu zaledwie roku przybyło 2430 MW. Stanowi to 158-procentowy wzrost. Rynek napędziły mikroinstalacje fotowoltaiczne, wspierane przez programy rządowe jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze.

W przypadku energetyki wiatrowej wzrost r/r wyniósł 8,3 proc, energetyki wodnej – 0,3 proc., elektrowni biomasowych – 0,4 proc. i elektrowni biogazowych – 6,7 proc.

Produkcja energii elektrycznej

ARE informuje, że w 2020 r. wszystkie instalacje wygenerowały 157 744,8 GWh w wobec 163 895,1 GWh w roku 2019 r., co stanowi spadek o 3,7 proc. Elektrownie cieplne konwencjonalne wyprodukowały 128 956,1 GWh, natomiast instalacje OZE 27 970,1 GWh. W przypadku tych ostatnich jest to wzrost produkcji energii o ok. 10 proc. Najwięcej energii wyprodukowały elektrownie wiatrowe (15 731,4 GWh), na kolejnych miejscach uplasowały się elektrownie biomasowe (4 756,1 GWh), instalacje współspalające biomasy i biogazu ( 2 164,3 GWh), elektrownie wodne ( 2 114,8 GWh), fotowoltaika (1 972,2 GWh) oraz elektrownie biogazowe (1 231,4 GWh).

Wykres: ARE

 

Struktura zużycia paliw nie zmniejszyła się znacznie w porównaniu do 2019 r. W 2020 r. węgiel kamienny był stosowany w 57,49 proc. w elektroenergetyce zawodowej. Zwiększył się za to zużycie biogazu i biomasy jak i samych paliw gazowych.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom