Do roku 2025 energia słoneczna w słonecznych regionach świata będzie tańsza niż energia z węgla lub gazu.

 
Podstawą sukcesu są jednak regulacje prawne.  W 2025 roku, koszt produkcji energii słonecznej w Europie Środkowej i Południowej będzie zawierał się w przedziale między 4 i 6 centów za kilowatogodzinę. Do roku 2050  ceny te spadną do 2 – 4 centów za kilowatogodzinę. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fraunhofer Institute for Solar Energy. 
 
Zdaniem Agory Energiewende, energia słoneczna już  jest opłacalna.  W słonecznym pustynnym Dubaju, umowy długoterminowej sprzedaży energii są podpisywane na cenę 5 centów za kilowatogodzinę, podczas gdy w Niemczech duże instalacje słoneczne dostarczają energię za mniej niż 9 centów. Dla porównania, energia elektryczna z węgla i elektrowni gazowych kosztuje od 5 do 10 centów za kilowatogodzinę, a z elektrowni jądrowych jeszcze więcej bo 11 centów. Wyniki te mogą mieć istotny wpływ na zmniejszenie zależności energetycznej Europy i pomagają w osiągnięciu celów, takich jak  zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na lata 2020 i 2030.
 
Energetyka słoneczna nie była  do tej pory uznawana za tą najbardziej przyszłościową, ze względu na wysoką cenę w porównaniu do innych rozwiązań niskoemisyjnych. Jak wykazuje Agora Energiewende  w swoich badaniach, fotowoltaika jest nie tylko realną opcją wśród odnawialnych źródeł energii, ale może już dzisiaj konkurować z rzekomo tanimi surowcami jak węgiel i gaz. 
 
Badania pokazują, że energia słoneczna staniała o wiele szybciej,  niż przewidywało większość ekspertów. I nadal będzie to robić!” mówi dr Patrick Graichen, dyrektor Agory Energiewende. 
W związku z tym, plany na przyszłość odnośnie systemów zasilania powinny  być zmienione, na całym świecie. Do tej pory większość z nich przewiduje jedynie niewielką część energii słonecznej w całkowitym miksie energetycznym. Ze względu na bardzo konkurencyjne koszty, energia słoneczna będzie odgrywać więc znaczącą rolę, wraz z energetyką wiatrową” – dodaje Patrick Graichen. 
Badania pokazują również, że koszty wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej są silnie uzależnione od ram finansowych i regulacyjnych danego państwa, ze względu na wysoką kapitałochłonność instalacji fotowoltaicznych. Słabe ramy prawne i wysokie stopy procentowe mogą podnieść koszt energii słonecznej nawet o 50 procent. Większość więc, w rękach decydentów. 
 
*W badaniach wykorzystano tylko konserwatywne założenia dotyczące postępu technologicznego dla energii słonecznej. Potencjalne przełomy technologiczne, mogące obniżyć ceny produkcji energii nie były brane pod uwagę.
 
Źródło:
Agora Energiewende  
Fraunhofer Institute for Solar Energy