Ceny produkcji energii z OZE stają się coraz bardziej konkurencyjne w stosunku do energii z elektrowni konwencjonalnych. Jeżeli rzeczywiście ten trend się utrzyma i ceny będą spadać to jedyne ograniczenia w rozwoju OZE widać w niepewności zasilania, uzależnionej w dużej mierze od zmieniających się warunków pogodowych. 

 
Cédric Philibert jest starszym analitykiem w Wydziale Energii Odnawialnej Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) i radzi, jak z przezwyciężyć te ograniczenia. Zapewnia, że istnieją sposoby, na ujarzmienie niestabilnego charakteru produkcji energii z OZE.
 
Po pierwsze – magazynowanie energii
W słoneczne lub wietrzne dni, systemy magazynowania energii są w stanie przechwycić nadmierne dostawy energii i udostępnić ją w momencie wysokiego popytu. Obecnie do magazynowania energii na dużą skalę wykorzystywane są elektrownie szczytowo-pompowe, a ich zdolności magazynowe stanowią około 99% światowych magazynów. Ta sytuacja może się zmienić w ciągu najbliższych kilku lat, poprzez inteligentne wykorzystanie różnych technologii magazynowania energii. 
 
Po drugie system elektroenergetyczny
Po drugie należy patrzzeć na system elektroenergetyczny jak na całość, stale uzupełniając elementy tej sieci. Właściciele elektrowni mogą budować nowe instalacje do wytwarzania energii, aby dopasować się do popytu w całym regionie, a nie tylko dla konkretnej społeczności. Na przykład w Kalifornii, oferowane są zachęty rządowe dla farm fotowoltaicznych, które orientowane są na zachód. Mimo, że nie będą one efektywne w południe, to będą zdolne do zapewnienia rosnącego popytu w godzinach popołudniowych, gdy inne farmy słoneczne są w cieniu i pracują z małą wydajnością.
 
Po trzecie – Inteligentne oprogramowanie
Słabą stroną systemów jest wciąż prognozowanie, chociaż widoczne są postępy. 
W ciągu ostatnich kilku lat zdecydowanie poprawiła się jakość prognoz uzysku energii. Dla przykładu w Hiszpanii redukcja błędów wyniosła 35%, jeśli chodzi o prognozy z jednodniowym wyprzedzeniem. Zaawansowane oprogramowanie, w połączeniu z bardziej wiarygodnymi prognozami pogodowymi pozwoli lepiej zarządzać instalacjami. Na przykład, w przypadku prognoz zapowiadających silne wiatry, operatorzy deklarują ciągła, całodzienną pracę turbin wiatrowych. W przypadku zbyt silnego wiatru, operatorzy wręcz odwrotnie informują, że maszyny będą wyłączone, aby zapobiec ich uszkodzeniu, oszczędzając koszty konserwacji i napraw, a przez to zmniejszając ilość przestojów w dłuższej perspektywie. 
 
Po czwarte – siatka połączeń
Siatka połączeń międzysieciowych pozwala zmniejszyć negatywne skutki gwałtownych zmian ilości transportowanej energii. Gdy elektrownie są rozrzucone na dużym obszarze, to jeśli są dobrze połączone, jedna elektrownia może wytwarzać energię i rekompensować mniejszą produkcję energii z innego źródła. Tym sposobem, nawet jeśli nie będziemy w stanie kontrolować pogody, możemy uzyskać lepszy wgląd w przyszłość, co z kolei sprawia, że odnawialne źródła energii mają szansę stać się  bardziej niezawodnym i stabilnym źródłem energii.
 
Źródło: solarserver.com