40 proc. gospodarstw domowych w Polsce nie korzysta z taryf na prąd

Według najnowszych danych Urzędu Regulacji Energetyki, wszystkich klientów w gospodarstwach domowych, którzy korzystają z ofert wolnorynkowych, czyli niepodlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE, jest już ponad 6,1 mln. Oznacza to, że tak duża liczba gospodarstw domowych może nie skorzystać z instrumentów ochrony odbiorców przed wysokimi cenami energii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Już prawie 40 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych korzysta z ofert wolnorynkowych (cenników) cen energii, a nie taryf URE. Energia elektryczna z taryfami ustalonymi przez URE może być korzystniejszą opcją w dobie wysokich cen energii elektrycznych oraz wprowadzanych instrumentów pomocy przez rząd. Jedna z ustaw poszerza katalog podmiotów korzystających z ochrony taryfowej cen. Poza gospodarstwami domowymi, w tym w budynkach wielolokalowych, uprawnione do niej będą również kluczowe instytucje, w tym szpitale, jednostki edukacyjne, kościoły czy ośrodki pomocy społecznej. Ustawa zapewnia również wszystkim spółdzielniom i wspólnotom, które dotychczas z różnych przyczyn nie korzystały z ochrony taryfowej, transparentny i prosty mechanizm pozwalający, z mocą wsteczną, na obniżenie wysokości rachunków za gaz ziemny.

Każdy może zmienić sprzedawcę energii 

Odbiorca energii w Polsce ma możliwości zmiany sprzedawcy. Ta została wprowadzona 15 lat temu, zgodnie z obowiązującym od 2007 roku prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access). W tym czasie na taką decyzję zdecydowało się blisko 960 tys. klientów. Tylko w lipcu br. ponad 2 tys. klientów zmieniło sprzedawcę prądu. Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, w tym stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany, a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

W 2022 roku sprzedawcę prądu zmieniło w sumie prawie 13 tysięcy odbiorców indywidualnych (grupy G). W grupach odbiorców biznesowych (grupy A,B i C) w tym czasie dokonano ponad 4,5 tys. zmian. Szczegóły przedstawione są na poniższym wykresie.

Źródło: URE
Źródło: URE

Grupy A i B stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia i są to tzw. odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C należą odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. odbiorcy biznesowi.

Nieuczciwe praktyki

Wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową przed podpisaniem dokumentów. Nadużycia występują w zakresie dodatkowych opłat, nieprzejrzystości w rozliczaniu zużytej energii oraz warunków wypowiedzenia umowy. 

Od 3 lipca 2021 roku obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door” wobec odbiorców w gospodarstwach domowych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą już zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z odbiorcami w gospodarstwach domowych (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy). 

Źródło: URE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również