400 mln zł – dla zapewniających bezpieczeczeństwo energetyczne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

sieci

Obecna sytuacja na rynku energetycznym może doprowadzić w niedalekiej przyszłości do przerw w dostawach prądu. Urząd Regulacji Energetyki przygotowuje projekt mający na celu zapewnienie alternatywnych dostaw energii.

Od 2014 roku planowane jest dofinansowanie spółek energetycznych kwotą 400 mln zł, jeśli zobowiążą się do zapewnienia rezerw mocy na przyszłe lata.

Prezes URE, Marek Woszczyk poinformował o wprowadzeniu nowych zasad wyceny rezerw energii. – Szacujemy, że 400 mln zł powinno w zupełności wystarczyć na zagwarantowanie, że operator będzie miał odpowiedni poziom rezerw wytwórczych w systemie. To rozwiązanie zostanie uruchomione od 1 stycznia. Kończą się konsultacje publiczne karty aktualizacji kodeksu sieci przesyłowej, która opisuje i wprowadza tę zmodernizowaną usługę.

Usługa będzie oferowana, dopóki sytuacja na rynku nie zostanie ustabilizowana, czyli stare elektrownie nie zostaną zastąpione nowymi – w najbliższych latach planowane jest wyłączenie ponad 7 tys. MW mocy zainstalowanej. Woszczyk podkreślił, że 2016 r. i 2017 r. będą  krytycznymi latami pod względem niedoboru energii. W praktyce oznacza to możliwość wystąpienia przerw w dostawach energii.

 – Operacyjną rezerwę mocy może w przyszłości zastąpić docelowe rozwiązanie, czyli tzw. rynek mocy, bądź mechanizm wynagradzania zdolności wytwórczych – tłumaczył prezes URE. Jak ocenia, przygotowanie koncepcji rynku mocy powinno zostać ukończone w drugiej połowie przyszłego roku. W jego ramach mają być stosowane tzw. kontrakty różnicowe. Polegają one na tym, że rząd będzie płacił operatorom systemu przesyłowego, gdy ceny energii nie pokrywają kosztów jej wytworzenia.

 – To rozwiązanie, które mogłoby się dobrze wpisywać w europejski model rynku jednotowarowego, nie może być jednak stosowane bezkrytycznie i bez ograniczeń – podkreśla Marek Woszczyk. – Nie chodzi o to, abyśmy powrócili do sytuacji, w której znowu większość albo całość energii pozostaje związana w tzw. kontraktach długoterminowych, bo to z gruntu rzeczy sprzeciwia się idei konkurencyjnego rynku energii elektrycznej.
Źródło: Newseria