405 GW mocy w PV globalnie – podsumowanie 2017r.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

instalacja fotowoltaiczna

W 2017 roku zainstalowano ok 100 GW mocy na całym świecie, z czego nieco ponad połowę w Chinach. Rynek globalny w nieco mniejszej niż połowa części należy do Europy. Łączna moc zainstalowana w Unii wyniosła na koniec 2017 roku 106,6 GW. Tylko w 2017 roku zainstalowano w Europie systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 5,6 GW. Wydaje się, że produkcja energii z fotowoltaiki na poziomie 2% w światowym miksie energetycznym jest znikoma, ale w Japonii fotowoltaika produkuje już 6% energii elektrycznej, natomiast w Niemczech oraz Włoszech ponad 7%.

405 GW z fotowoltaice globalnie

Analizy sektora fotowoltaiki są zgodne, że po gwałtownym wzroście (50% między rokiem 2016, a 2017) rynek się ustabilizuje. W minionym roku globalny wzrost rynku był o 33% większy niż w roku 2016 (odpowiednio 99 GW i 76,6 GW). Ogółem moc zainstalowana paneli fotowoltaicznych na świecie wyniosła 405 GW. Inwestycje w energetykę odnawialną, a zwłaszcza fotowoltaikę, są już znacząco większe niż dla energetyki konwencjonalnej oraz nuklearnej. Wyłączając duże elektrownie wodne, ponad 61% nowo przyłączanych mocy pochodziło od energetyki odnawialnej. Z czego ponad 38 % pochodziło z energetyki słonecznej. W rozwój właśnie tego rodzaju energetyki odnawialnej zainwestowano ponad 160,1 mld USD.

Fotowoltaiczne Chiny

Najbardziej w roku 2017 do rozwoju energetyki słonecznej przyczyniły się Chiny instalując moc 52,9 GW, jest to ponad 53% wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to zainstalowano jedynie 34,5 GW. Sumaryczna moc zainstalowana w Chinach wynosi już 130,2 GW. Tym samym Państwo Środka wyprzedziło Europę w mocy zainstalowanej. W roku 2017 Chiny przyłączyły o 10 GW mocy więcej niż wynosi skumulowana moc zainstalowana w Niemczech.

Stagnacja w USA?

W przeciwieństwie do Chin, w USA zanotowano spory spadek mocy instalacji przyłączanych do sieci: 10,6 GW w roku 2017 w porównaniu do roku 15,1 GW. Gwałtowny wzrost w roku 2016 spowodowany był 30% kredytem podatkowym z funduszy federalnych, który wygasł z końcem 2016 roku.

Źródło: EUROBSERV'ER

Obiecujące Indie

Indie stały się jednym z najbardziej obiecujących rynków dla energetyki słonecznej. W ubiegłym roku przyłączono tam 9,6 GW, co było wzrostem o 123% w porównaniu do roku 2016. Według danych Mercom Capital Group, ponad 45% nowo zainstalowanych mocy w Indiach stanowi fotowoltaika. Dalszy rozwój rynku w dużej mierze zależy od zapowiadanych przez rząd tegorocznych regulacji anty-dumpingowych.

Kolejny z największych rynków światowych dla fotowoltaiki, czyli Japonia trzyma się narzuconych przez rząd wytycznych w rozwoju tego rodzaju energetyki. W ten sposób rząd stara się przeciwdziałać nadmiernemu przeciążeniu sieci. Pomimo tego w Japonii w zeszłym roku przyłączono ok. 7 GW mocy w fotowoltaice. Na koniec roku 2017 skumulowana moc przyłączonych elektrowni fotowoltaicznych wyniosła 49 GW, a cel zaplanowany przez rząd na rok 2030 – 64 GW, patrząc na tempo rozwoju tej dziedziny energetyki może być osiągnięty już w 2020.

Trudny europejski rynek

Rynek europejski wciąż znajduje się w okresie przejściowym spowodowanym brakiem możliwości rozwoju dużych farm fotowoltaicznych. Niemniej w ubiegłym roku przyłączonych zostało 5,6 GW nowych mocy w fotowoltaice. Pozwoliło to osiągnąć sumaryczną moc zainstalowaną na koniec ubiegłego roku na poziomie 106,6 GW.

Sytuacja w Europie jest nieco bardziej optymistyczna, jeżeli zaliczyć do niej również rynek turecki, gdzie w ubiegłym roku przyłączono 2,6 GW. Trzeba wspomnieć, że w roku 2016 sumaryczna moc zainstalowana w Turcji wynosiła 832,5 MW. Wśród krajów UE prym wiodą Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja. Wszystkie z wymienionych krajów starają się zastępować energetykę jądrową odnawialnymi źródłami energii, co przekłada się na dość silny wzrost w mocy zainstalowanej fotowoltaiki.

Źródło: EurObserV’ER

Zobacz również