17 lutego, w siedzibie NFOŚiGW  odbyło się spotkanie przedstawicieli NFOŚiGW, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Energii. Tematem spotkania były wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska.

Dyskutowano między innymi o planie rozwoju elektromobilności w Polsce. Efektem spotkania jest podpisanie 20 lutego 2017 porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a 41 miastami,  które podejmują się pilotażowej realizacji planu rozwoju elektromobilności w Polsce na swoich terenach.

W inicjatywą zachęcającą władze polskich miast i gmin do współpracy na rzecz tworzenia warunków do rozwoju branży elektromobilności, zwłaszcza w zakresie rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego wystąpiły Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Polski Fundusz Rozwoju w porozumieniu ze Związkiem Miast Polskich.

Ministerstwo energii kładzie nacisk na elektromobilność dlatego, że jak twierdzi minister energii Krzysztof Tchórzewski – „Elektromobilność to najszybszy sposób na walkę z niską emisją w miastach”.

Energii Krzysztof Tchórzewski, podczas piątkowego spotkania przedstawił założenia i uwarunkowania realizacji Planu rozwoju elektromobilności w Polsce. Wskazał jako kluczowe rozwiązanie problemu magazynowania energii oraz „tankowania” energii elektrycznej.

Ministerstwo Energii pracuje obecnie w dwóch kierunkach, które winny być zrealizowane w oparciu o polską myśl techniczną oraz możliwości wytwórcze.

Pierwszy z nich to zaprojektowanie, skonstruowanie i produkcja małego elektrycznego samochodu miejskiego o zasięgu 250 km, który byłby „tankowany” (ładowanie baterii) przez indywidualnych właścicieli w nocy (23.00 – 5.00) przy cenie energii elektrycznej 30% w stosunku do taryfy normalnej.

Drugi z celów strategicznych  to upowszechnianie w publicznym transporcie miejskim autobusów elektrycznych – w przeciągu dziesięciu lat ponad 50 proc. taboru autobusowego powinno mieć napęd elektryczny.

Minister Energii wskazał, że plan rozwoju elektromobilności w Polsce zakłada eksploatację za 10 lat: miliona pojazdów z napędem elektrycznym, przy istnieniu 600 tysięcy wolnych i 400 tysięcy szybkich instalacji ładowania samochodów elektrycznych.

Przypomnijmy, że początki programu rozwoju elektromobilności, autorstwa Ministerstwa Energii nie były łatwe. W konsultacjach społecznych wzięło udział blisko 30 organizacji i instytucji reprezentujących zarówno biznes, świat nauki, jak i organizacje pozarządowe.

Partnerzy społecznie zgłosili w sumie 161 uwag, z których część została uwzględniona.

Źródło: Ministerstwo Energii, NFOŚiGW

 

Redakcja GLOBEnergia