43 mln pomp ciepła do 2030 roku w Europie – Polska w czołówce!

Nowe prognozy Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) dostarczają optymistycznych informacji dotyczących rozwoju i rosnącego znaczenia pomp ciepła w Europie. Według tych prognoz, do roku 2030 kraje europejskie mogą zainstalować ponad 43,2 miliona nowych jednostek pomp ciepła do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody. Dokładając tę liczbę do istniejących już 20 milionów zainstalowanych pomp, łatwo przeliczyć, że całkowita liczba pomp ciepła w Europie osiągnie blisko 60 milionów jednostek do końca 2030 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Francja liderem, Polska na czwartym miejscu!

Przewidywania dotyczące poszczególnych krajów wskazują, że Francja będzie europejskim liderem pod względem zainstalowanych pomp ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z liczbą przekraczającą 8 milionów jednostek do roku 2030. Niemcy i Włochy zajmują kolejne miejsca odpowiednio z ponad 6 i 5 milionami jednostek, które według przewidywań będą zostaną zainstalowane do 2030 roku, a więc w niespełna 7 lat.

Przewidywana liczba nowych pomp ciepła między 2023 a 2030 rokiem
Źródło: EHPA

Dla Polski ten cel wyznaczono na ponad 3 miliony pomp ciepła. W 2022 r. niemal co trzecie urządzenie w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń w Polsce w 2022 r. było pompą ciepła. Jak podaje PORT PC, w 2022 r. liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze-woda w Polsce zwiększyła się o 137% w porównaniu do 2021 r. i wyniosła 188,2 tys. sztuk. Oznacza to ponad 100-krotny wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze/woda w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce. Zwiększyła się też liczba sprzedanych gruntowych pomp ciepła o 28% i wyniosła 7,2 tys. sztuk. Aby wypełnić plany, które publikuje EHPA, rocznie musielibyśmy instalować ok. 440 000 tych urządzeń, uwzględniając ten rok. To więc dwa razy więcej niż w ubiegłym roku - nie ma co mówić - ambitnie. 

Oprócz Polski, znaczący wzrost oczekuje się również w Europie Zachodniej. Wiele krajów musi jednak wykazać większe ambicje i podjąć konkretne działania, aby przyspieszyć te zmiany.

Połowa budynków w Europie z pompami ciepła

Przeprowadzone obliczenia opierają się na konsolidowanych wytycznych ekspertów z krajowych stowarzyszeń członkowskich EHPA. Będą one nie tylko zapewniać ciepło połowie budynków w Europie, ale także umożliwią stosowanie efektywnego chłodzenia energią odnawialną. Również liczba osób korzystających z czystego ciepła może być jeszcze wyższa, ponieważ systemy pomp ciepła w sieciach ciepłowniczych doświadczają znacznego wzrostu popytu, który obecnie nie znajduje jeszcze odzwierciedlenia w statystykach. Zwiększenie liczby pomp ciepła do roku 2030 przyczyni się również do stabilności sieci elektroenergetycznej w Europie i wpłynie na poprawę jakości powietrza dla wszystkich mieszkańców.

Są też ograniczenia

Mimo tych obiecujących prognoz, należy zauważyć, że nie uwzględniają one dodatkowych 60 milionów pomp ciepła, które będą potrzebne w latach 2023-2030 zgodnie z projektem REPowerEU. Właśnie w tych latach ma nastąpić dekarbonizacja systemów grzewczych i chłodniczych, zgodnie z wymogami unijnego prawa klimatycznego. Niestety, sektor ten nadal napotyka na przeszkody, takie jak istniejące uprzywilejowanie paliw kopalnych w zakresie dotacji i podatków.

Thomas Nowak, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), podkreśla potrzebę stworzenia bardziej ambitnych ram regulacyjnych, które uczynią czyste ogrzewanie bardziej dostępnym dla wszystkich. Powinno się skorygować ceny energii, które obecnie faworyzują gaz kosztem energii elektrycznej, aby zachęcić większą liczbę użytkowników do korzystania z czystych rozwiązań i nagrodzić ich niższymi rachunkami za ogrzewanie. Cena energii elektrycznej nie powinna przekraczać dwukrotności ceny gazu.

W ostatnim miesiącu EHPA i Europejska Fundacja na rzecz Klimatu opublikowały raport zatytułowany "Akcelerator pomp ciepła UE", przygotowany we współpracy z ponad 20 organizacjami, który został przekazany Komisji Europejskiej. Dokument ten identyfikuje bariery i proponuje rozwiązania mające na celu przyspieszenie wdrażania pomp ciepła. Będzie on uwzględniony w nadchodzącym planie działań Komisji dotyczącym pomp ciepła, który ma być opublikowany do końca 2023 roku. Oby trafił szybko w odpowiednie ręce i zaczął pracować na rzecz wspólnego rozwoju ogrzewnictwa opartego na pompach ciepła.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia