46 tys. mikroinstalacji przyłączonych przez PGE w I połowie 2021 roku!

Zdjęcie autora: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

fotowoltaika w abonamencie

Tempo z 2020 roku utrzymane

PGE Dystrybucja S.A. przyłączyła w I półroczu 2021 roku o ponad 5 tys. więcej mikroinstalacji fotowoltaicznych niż w analogicznym okresie w roku 2020. Oznacza to utrzymanie tempa przyłączania mikroinstalacji z poprzedniego roku. Choć branża obawiała się spowolnienia na rynku domowych instalacji fotowoltaicznych po zakończeniu w grudniu 2020 drugiego naboru w programie Mój Prąd, to dane wskazują, że inwestorzy prywatni decydują się na inwestycję we własny prąd ze słońca pomimo niejasnych komunikatów na temat dotacji.

Liczba mikroinstalacji PV przyłączonych na przestrzeni dwóch lat, źródło: SBF POLSKA PV

Mikroinstalacje górą!

W pierwszym półroczu 2021 r. na obszarze PGE Dystrybucja S.A. przyłączono również 72 MW instalacji o mocy większej niż 50 kW. Moc wszystkich instalacji PV (mikro, małe, średnie, duże) podłączonych do sieci oddziałów PGE w I półroczu 2021 wyniosła 386 MW. Nie zmieniła się zatem struktura mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Według danych SBF POLSKA PV pod koniec 2020 roku w polskim systemie elektroenergetycznym 81,9% mocy zainstalowanej w fotowoltaice stanowiły mikroinstalacje. Na podstawie danych przekazanych przez PGE Dystrybucja S.A. widzimy, że ten trend jest kontynuowany również w pierwszej połowie 2021 roku, gdzie 81,2% mocy stanowią właśnie mikroinstalacje. W I połowie 2021 roku nieznacznie wzrosła średnia moc przyłączanych mikroinstalacji i wyniosła 6,8 kWp. Dla porównania, średnia dla całego 2020 roku wynosiła 6,7 kWp.

Moc mikroinstalacji podłączonych w PGE DYSTRYBUCJA S.A. w I połowie 2021 r., źródło: SBF POLSKA PV

204 937 mikroinstalacji na terenie PGE Dystrybucja S.A.

Na obszarze PGE Dystrybucja S.A. pracuje obecnie 204 937 mikroinstalacji PV, a ich moc to 1 258 MW (stan na 30 czerwca 2021 roku). Jak widzimy, rynek mikroinstalacji rozwija się bardzo dynamicznie. Czego możemy spodziewać się w drugiej połowie 2021 roku? W zeszłym roku lepszym okresem dla rynku PV w Polsce było właśnie drugie półrocze. PGE Dystrybucja S.A. przyłączyła wtedy 71 342 mikroinstalacji. W drugim półroczu 2021 należy spodziewać się co najmniej powtórzenia tego wyniku. Wpływ na decyzje Polaków o inwestycji w domową elektrownię fotowoltaiczną będą miały zapowiadane zmiany modelu rozliczeń, który prawdopodobnie będzie mniej korzystny dla prosumentów niż obecny.

Rynek PV w Polsce w I połowie 2021 roku

Jak wyglądał rynek instalacji fotowoltaicznych w pierwszym półroczu 2021 roku w skali całego kraju? Dokładna analiza rynku PV w Polsce będzie dostępna wkrótce na strone internetowej Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, gdzie ukaże się nowy raport “Rynek Instalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘21 - stan na 30 czerwca 2021”.

źródło: SBF POLSKA PV

Zobacz również