Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki poinformował podczas konferencji online, że zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu inwestycji OZE w 47 gminach w wysokości 57 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Nowe przedsięwzięcia dotyczą budowy paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Będzie to możliwe dzięki prawie dwukrotnemu zwiększeniu budżetu konkursu. Pierwotnie na wsparcie projektów planowano przeznaczyć 30 mln zł.

Kosicki wyraził przekonanie, że inwestycje wspomogą redukcję zanieczyszczeń oraz dadzą oszczędności mieszkańcom regionu podlaskiego.

– Gminy będą mogły sfinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców – poinformował podczas konferencji prasowej online marszałek Artur Kosicki.

W ramach dofinansowania na terenie województwa podlaskiego powstanie 627 sztuk nowych kolektorów słonecznych oraz 2 758 instalacji fotowoltaicznych. Szacowana roczna redukcja emisji gazów cieplarnianych CO2 wyniesie 9 354,44 ton.

Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego poinformowała, że najwięcej energii cieplnej dzięki instalacjom wyprodukują gminy Wyszki i Zambrów, najwięcej instalacji zamontuje gmina Turośń Kościelna (60) oraz Wasilków (42).

Liderem generacji energii elektrycznej będą gminy Choroszcz i Mielnik, najwięcej instalacji zamontuje gmina Hajnówka (77) oraz Mielnik (111).

Władze województwa zapowiedziały, że będa zabiegać o zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 w celu możliwości dofinansowania większej ilości inwestycji.

Pod koniec grudnia Zarząd Województwa Podlaskiego poinformował, że gmina – Kołaki Kościelne planuje zainwestować w panele fotowoltaiczne. Samorząd zakupi i zamontuje kilkanaście instalacji słonecznych łącznej mocy 49,95 kW. Wartość inwestycji to ponad 360 tys. zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie prawie 310 tys. zł.

Nie tylko fotowoltaika

Województwo podlaskie inwestuje nie tylko w instalacje fotowoltaiczne. Władze województwa zdecydowały o realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha”. Władze samorządowe otrzymają prawie 420 tys. zł, które umożliwią zmodernizowane 595 punktów oświetlenia ulicznego. Gmina liczy na oszczędności w budżecie z tytułu mniejszych rachunków za energię elektryczną oraz czystsze powietrze.

Źródło: Wrota Podlasia  

Redakcja GLOBEnergia