490 gmin w Polsce nie zgłosiło się do programu Czyste Powietrze

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Polski Alarm Smogowy opublikował listę 490 gmin, które nie zgłosiły się do Programu Czyste Powietrze, w ramach którego można otrzymać dopłaty do wymiany kotłów na węgiel i drewno. To prawie jedna piąta spośród 2477 gmin w Polsce. Na liście nie zostały umieszczone gminy, które w ostatnim czasie zgłosiły chęć podpisania porozumienia. PAS wskazuje, że najchętniej walczą ze smogiem gminy z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, gdzie wszystkie zgłosiły uczestnictwo w programie.

- Cieszymy się z tak masowego udziału gmin w dystrybucji środków na wymianę kotłów i pieców. Dziwi jednak wciąż duża liczba gmin, które postanowiły w programie nie uczestniczyć, mimo że mogą otrzymać na ten cel 30 tys. zł. rocznie. Na zapisy pozostało jeszcze kilka dni (do 15 września 2021 roku). Mam nadzieję, że pozostałe gminy dołączą do programu, co pomoże mieszkańcom tych społeczności skorzystać z dopłat - komentuje Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Gminy mają ostatnią szansę

Do tej pory prawie 2 tysiące gmin przystąpiło do programu Czyste Powietrze decydując się m.in. na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych. Pozostałym jednostkom samorządu terytorialnego, które dotychczas wahały się ze zgłoszeniem i podpisaniem porozumienia o współpracy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz ostatni umożliwia takie rozwiązanie. Termin zadeklarowania się o przystąpieniu do programu mija 15 września 2021 r., a możliwości skorzystania z finansowych zachęt, czyli zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia w tym celu, upływa 30 września 2021 roku.

NFOŚiGW informuje, że obowiązuje pisemna forma zgłoszenia przez gminy do właściwych terytorialnie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przypominamy, że na samorządy czeka w sumie ponad 100 mln zł na działania dotyczące programu Czyste Powietrze.

Na gminy, które zgłoszą się w ciągu tygodnia, czeka wiele benefitów. Nowe bonusy dla gmin składają się z trzech komponentów. System zachęt obejmuje wsparcie na utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”. W ramach zachęt koszty kwalifikowane są od 1 kwietnia 2021 roku.

Źródło: Polski Alarm Smogowy, NFOŚiGW 

Zobacz również