5.12.2012, Warszawa: Białe certyfikaty w świetle ostatecznych rozporządzeń wykonawczych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

oze1

W imieniu Organizatora – Zespołu CBE Polska – zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach "Białe certyfikaty w świetle ostatecznych rozporządzeń wykonawczych", które odbędą się 5 grudnia 2012 roku, w Warszawie. Wydarzenie zostanie poprowadzone w całości przez dr Zdzisława Murasa, wieloletniego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki, który jako Dyrektor Działu Regulacji nadzoruje kwestie wydawania, umorzenia i przepływu wszystkich "kolorowych certyfikatów".

Zespół CBE Polska od początku 2011 roku, z zakresu certyfikatów energetycznych, przeszkolił już blisko tysiąc specjalistów z przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych, przemysłowych, firm doradczych oraz kancelarii prawnych. Program piątej edycji specjalistycznych warsztatów związanych z tematyką nowych systemów wsparcia, zgodnie z zapowiedzią Organizatorów, został oparty na ostatecznych aktach wykonawczych (w formie rozporządzeń) do ustawy o efektywności energetycznej.

nowe certyfikaty

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
- identyfikacja, zakres obowiązku oraz wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe poszczególnych przedsiębiorstw
- wykaz i rodzaje podmiotów oraz przedsięwzięć, które nie są zobligowane ale mogą skorzystać z nowego systemu białych certyfikatów
- informacje na temat konkurencyjności stosowania różnych energooszczędnych technologii, co pozwoli zwiększyć szanse na wygraną oraz uzyskać maksymalną premię, w stosunku do poniesionych nakładów
- procedury przetargowe:
- wybór przedsięwzięć, terminy, składanie wniosku, forma, częstotliwość
- kto może a kto nie może stawać do przetargu?
- scenariusze ewentualnych rozstrzygnięć przetargu oraz czynniki wpływające na wynik
- system przepływu oraz wydawania białych certyfikatów:
- kiedy Prezes URE wydaje świadectwo efektywności i kiedy może odmówić
- system wydawania BC dla przedsięwzięć niezrealizowanych
- rola audytu oraz audytora w procesie pozyskiwania certyfikatów
- co powinien zawierać audyt efektywności
- kto może sporządzić audyt efektywności? - specyficzne wymogi względem audytorów
- rozliczanie obowiązku i system kar
- obligatoryjność kar
- podstawy wymierzania kary

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane lub zobligowane pozyskaniem białych certyfikatów, w szczególności:
- firmy sprzedające odbiorcom końcowym energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło
- jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie
- podmioty z sektora nieruchomości, szkoły, szpitale, centra handlowe, firmy produkcyjne i usługowe
- przedsiębiorstwa, które zmniejszyły zużycie energii dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie
- podmioty, które zrealizowały następujące rodzaje przedsięwzięć:
* izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków;
* modernizację oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
* odzysk energii w procesach przemysłowych;
* ograniczenie przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach
- podmioty, które stosują do ogrzewania lub chłodzenia energii z odnawialnych źródeł energii (wytwarzanej we własnych instalacjach lub pochodzącej z sieci)

Szczegółowy program warsztatów, a także relacje z poprzednich edycji, można znaleźć na stronie:
http://cbepolska.pl/pl/biale-certyfikaty-w-swietle-ostatecznych-rozporzadzen-wykonawczych.html