5 kierunków rozwoju sektora pomp ciepła – manifest EHPA 

W ostatni piątek Europejska Organizacja Pomp Ciepła (EHPA) opublikowała manifest, który ma wskazywać organom Unii Europejskiej priorytetowe kierunki działania w zakresie stymulowania rozwoju pomp ciepła i bezemisyjnego ogrzewania budynków. Termin nie jest przypadkowy, bo już za cztery miesiące odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jakie postulaty EHPA zawarła w dokumencie?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Na początku czerwca czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. 
  • Manifest EHPA akcentuje konieczność ustanowienia europejskiego planu dla sektora pomp ciepła.
  • Jakie jeszcze kierunki działań wskazuje?

Wybory do Parlamentu Europejskiego mają odbyć się między 6 a 9 czerwca tego roku. Nowy Parlament i Komisja będą kierować działaniami wspólnoty w dążeniu do neutralności 

klimatycznej. Niedawno pisaliśmy o tym, że Unia ociąga się w sprawie planu dla rynku pomp ciepła. Europejska Organizacja Pomp Ciepła w manifeście przypomina o konieczności ustanowienia stabilnych ram dla rozwoju technologii bezemisyjnego ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Porusza też inne kwestie, ważne do uzgodnienia kierunków działań unijnych na lata 2024-2029, jeśli technologia pomp ciepła ma wykorzystać swój potencjał ekologiczny i ekonomiczny. 

Na co trzeba postawić?

Publikacja europejskiego planu działań dla sektora pomp ciepła została przełożona na drugą połowę roku, po unijnych wyborach. Oprócz bezzwłocznego ogłoszenia tego dokumentu EHPA postuluje też implementację pakietu Fit for 55, uwzględnienie pomp ciepła w krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu (NECP – ang. national energy and climate plan), czy ustanowienie ambitnych zasad Ecodesignu z jasnym wskazaniem na pompy ciepła. 

W manifeście EHPA zauważa też problem dużych inwestycyjnych kosztów instalacji z pompami ciepła. Wzywa do stworzenia takich państwowych systemów opodatkowania i wsparcia, żeby bezemisyjne źródła ciepła stawały się coraz bardziej opłacalne w użytkowaniu – a więc do wprowadzenia systemu ETS 2, likwidacji programów dotujących źródła ciepła wykorzystujące paliwa kopalne i wspierania innowacyjnych rozwiązań biznesowych mogących zredukować początkowe koszty pomp ciepła.

Ważną kwestią poruszaną w manifeście jest także potrzeba wypracowania sprawnych kanałów komunikacji między decydentami a przedstawicielami branży. Ale także położenie nacisku na szkolenie specjalistów i pracowników i rozwijanie możliwości wytwórczych poszczególnych komponentów pomp ciepła na terenie Unii Europejskiej. 

Jednym z postulatów manifestu jest również stworzenie warunków do rozwoju zastosowania pomp ciepła w dużej skali i w przemyśle, czy wykorzystanie tej technologii do odzysku ciepła odpadowego.

EHPA podkreśla możliwość elastycznej pracy pomp ciepła i zwraca uwagę na zalety wykorzystania tej elastyczności. Pompy ciepła są technologią, która doskonale ilustruje zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim” – pompy najlepiej sprawdzają się w budynkach o dobrej charakterystyce energetycznej. EHPA zachęca do wprowadzenia rozwiązań potęgujących te zalety – jak dedykowane taryfy dla użytkowników pomp ciepła, współpracę pomp z instalacjami fotowoltaicznymi, samochodami elektrycznymi i magazynami energii w ramach inteligentnego budynku i branie pod uwagę takich realizacji przy kierowaniu ruchem w sieci. 

Streszczenie w kilku słowach

Podsumowując, EHPA kieruje swoje wnioski do przyszłych członków Parlamentu i Komisji Europejskiej, postulując:

  • wyznaczenie jasnego kierunku i celów polityki w zakresie pomp ciepła, 
  • utrzymanie opłacalności ekonomicznej pomp ciepła i możliwe ograniczenie kosztów początkowych, tak, by były dostępne dla wszystkich,
  • rozpowszechnienie i wzmocnienie umiejętności wykorzystywanych w branży,
  • skupienie się na wykorzystaniu potencjału dużych pomp ciepła i ich zastosowań w przemyśle,
  • wykorzystanie elastyczności pomp ciepła do wsparcia systemu energetycznego.

Źródło: EHPA

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia