WFOŚiGW w Szczecinie przygotowuje się do uruchomienia naboru wniosków w ramach programu Czyste Powietrze! Fundusz informuje, że nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym, a więc wnioski będą rozpatrywane na bieżąco i już edukuje przyszłych beneficjentów, o sposobie składania wniosków do programu.

Program przeznaczony na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Budżet programu Czyste Powietrze, którego realizacja jest zaplanowana do roku 2029, to 103 miliardy złotych, z czego większość – 63,3 mld zł – ma trafić do beneficjentów w formie dotacji. Szacuje się, że z programu możliwe będzie przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji około 4 milionów budynków jednorodzinnych w Polsce.

Jaka będzie droga do otrzymania dofinansowania w ramach Czyste Powietrze?

Proces ubiegania się o dofinansowanie sprowadza się do 5 kroków, polegających na zapoznaniu się ze szczegółami dotyczącymi Programu Czyste Powietrze i naboru, zbadaniu „potrzeb” budynku, który będzie poddany termomodernizacji, wypełnieniu i złożeniu wniosku, zawarciu umowy dofinansowania oraz złożeniu do Funduszu wniosku o płatność.

Jak uzyskać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze?

1. Zdobądź wiedzę
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
2. Zbadaj potrzeby budynku
Chodzi o stan obecny i „potrzeby” budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub uproszczonej analizie energetycznej zweryfkowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
3. Wypełnij i złóż wniosek
4. Podpisz umowę
Ten obowiązek spoczywa na WFOŚiGW, po pozytywnym rozpatrzeniu danego wniosku.
5. Złóż wniosek o płatność do WFOŚiGW
Wypłata środków jest możliwa po zakończeniu etapu przedsięwzięcia lub po zakończeniu wszystkich prac. Po realizacji inwestycji odbywa się wizyta kontrolna przedstawiciela WFOŚiGW.

Czyste Powietrze – zakres dofinansowania

Program Czyste Powietrze promuje tzw. kompleksową termomodernizację. Dofinansowywane będą różnego rodzaju prace termomodernizacyjne.

W przypadku istniejącego budynku, dofinansowanie może dotyczyć wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (w tym węglowe – V klasy i biomasowe), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła – wraz z montażem.

Dodatkowo finansowanie w przypadku istniejących budynków obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów i podłóg na gruncie; docieplenie ścian wewnętrznych, wymianę okien i drzwi na energooszczędne, montaż instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, wśród których są kolektory słoneczne i mikroinstalacje fotowoltaiczne (OZE finansowane tylko w formie zwrotnej).

Źródło: WFOŚiGW w Szczecinie

Redakcja GLOBEnergia